Thema: Ambassadeurs

KOO Meppel

19 januari 2015

Femke van der Horst is sinds december 2014 ambassadeur. Zij is eigenaresse van Kinderopvang Organisatie (KOO) Meppel.

KOO Meppel is een particuliere kinderopvangorganisatie en heeft twee vestigingen: Kindcentrum De Plataan en Kinderdagverblijf Het Kinderkasteel. Van der Horst is werkzaam op de eerste locatie. Samen met de K.B.S. De Plataan vormt KOO Meppel hier een integraal kindcentrum. IKC De Plataan bestaat uit een school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO. Sinds augustus 2014 zijn ze in een nieuw pand gevestigd: een prachtig verbouwde oude school, met een nieuw wijkcentrum eraan gekoppeld. K.B.S. De Plataan, tot december 2014 de Mrg. Niermanschool geheten, is een kleine, katholieke school van ongeveer honderd leerlingen.

Binnen KOO Meppel krijgt Van der Horst veel ruimte voor eigen initiatieven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van initiatieven die zij al nam of waar zij mee bezig is.

Cultuur
De BSO biedt culturele activiteiten, zoals muziek en zang, voor alle kinderen. “Deze activiteiten beginnen al onder schooltijd en worden aangeboden door Scala Centrum voor de Kunsten. Na schooltijd biedt de BSO ze aan, en worden ze uitgevoerd door Scala.” Ook de kinderen die niet naar de BSO gaan zijn, tegen een kleine vergoeding, welkom na schooltijd. Op deze manier verzorgt het IKC een doorgaande lijn op cultureel gebied.

Bibliotheek
Kinderen van groep 1 en 2 gaan mee naar voorleesactiviteiten in de bibliotheek, die in het wijkcentrum naast de school is gevestigd. “De helft van beide groepen blijft in de klas en krijgt extra aandacht van de juf. De andere helft gaat met de pedagogisch medewerker mee naar de bibliotheek.”

Eén uitstraling
KOO Meppel wil graag naar de ouders toe uitstralen dat het één kindvoorziening heeft, waar hun kind gedurende de hele dag terecht kan. Van der Horst heeft ervoor gezorgd dat ook het gebouw één uitstraling heeft. “Het gebouw is nu mooi vormgegeven in een doorgaande lijn. De toiletten en de ruimtelijke indeling zien er bijvoorbeeld overal hetzelfde uit.”

Pedagogische visie
Van der Horst organiseert en begeleidt een overleg met de teams van KOO Meppel en K.B.S. De Plataan. Zij hopen zo tot een gezamenlijke visie te komen. “Ondanks dat KOO Meppel geen VVE-locatie is, vinden de partners een doorgaande lijn voor kinderen van 0-6 jaar belangrijk. Daarom hebben zij zelf een VVE programma aangeschaft. Pedagogisch-didactisch medewerkers en leerkrachten zijn hierin getraind.”

Ruimtes
Het wijkgebouw bij het IKC heeft veel mooie ruimtes, die zowel door de school als de kinderopvang kunnen worden gebruikt. KOO Meppel heeft ook plannen om een restaurant op te zetten, waar warme maaltijden kunnen worden verzorgd. “Dit plan moet nog worden uitgewerkt, maar wij willen dit graag samen met de ouders gaan verzorgen.”

Peuterpret in De Plataan
Kinderen van 2-4 jaar uit de hele wijk en stad zijn welkom op woensdagochtend van 11 tot 12 uur. “Zij kunnen dan bijvoorbeeld komen dansen in de danszaal of gymmen in de gymzaal. Ook hebben zij de mogelijkheid om te komen spelen tijdens een koffieochtend, waar onder andere een medewerker van de spelotheek iets komt vertellen over spelontwikkeling bij kinderen.” Het aanbod van de woensdagochtend wisselt wekelijks. “Ook zijn we bezig om in samenwerking met het plaatselijke filmhuis kinder- en/of familiefilms te vertonen.”

“Wij zijn nog in ontwikkeling, maar gaan al de goede kant op. De manier waarop we dit doen, willen we graag delen!”

KOO Meppel
Ambassadeur: Femke van der Horst
Locatie Het Kinderkasteel
De Kampen 2a
7943 HE  Meppel
Website: koomeppel.nl
E-mailadres: info@koomeppel.nl

Thema's

Ambassadeurs

Delen:

javhide.com sexsut.com