Thema: Ouderbetrokkenheid

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang

02 februari 2015

Afgelopen week debatteerde minister Asscher van SZW met de Tweede Kamer over de versterkte positie van ouders in de kinderopvang. Hij wil dat ouders meer inspraak krijgen in de kwaliteit van de opvang. Daar staat tegenover dat ouders wel het adviesrecht op de prijs van de kinderopvang verliezen.

Een Kamermeerderheid lijkt echter voor het behouden van dit adviesrecht voor ouders te zijn. Morgen wordt hierover gestemd. Enkele Kamerleden geven aan het onlogisch te vinden dat ouders wel meer te zeggen krijgen over de kwaliteit, maar niet over de kosten.

Daarnaast was er discussie over het verplichten van een oudercommissie bij een ondergrens van 50 kinderen of gastouders. Volgens minister Asscher is dit aantal in overleg met de branche bepaald. Veel Kamerleden vinden dit echter geen logische ondergrens.

Minister Asscher is positief over de communicatie tussen de kinderopvang en ouders. Wel vraagt de Tweede Kamer om meer openheid tussen de toezichthouder en de oudercommissie. De minister ziet hier geen noodzaak in, omdat de nieuwe wet de toezichthouder al verplicht om het inspectierapport met de oudercommissie te bespreken.

Bron: Kinderopvangtotaal

Delen:

javhide.com sexsut.com