Thema: Sport & Bewegen

Meer doen met gezond gedrag op school? Vraag ondersteuning aan!

06 februari 2015

Uw leerlingen aanmoedigen om gezonder te leven? Of wilt u op school meer doen met sociale veiligheid of tegen pesten? Vraag dan voor 16 maart 2015 ondersteuning aan bij Gezonde School om meer te doen met gezond gedrag op school.

Wat voor ondersteuning?
Scholen kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen:

  • Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur weet veel over de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook krijgt u advies over mogelijke regionale samenwerkingspartners. De adviseur helpt u bij het opstellen van een gezondheidsbeleidsplan. De gezondheid van uw leerlingen staat hierin centraal.
  • Wilt u een Gezonde School-activiteit met uw leerlingen doen? Vraag dan een bijdrage in de kosten aan of extra hulp bij het uitvoeren van zo’n activiteit. U kiest uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, roken, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding. Welke (financiële) ondersteuning u hierbij krijgt, leest u op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.
  •  Een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers is ook een optie. Zij maken een schoolgezondheidsbeleid of voeren dit uit. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = € 2000 voor ongeveer 40 taakuren). Met de vergoeding kunt u ook een vignet Gezonde School aanvragen.
    Deze vergoeding mag u niet gebruiken voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Waarom een aanvraag doen? Drie goede redenen:
1.    Leerlingen presteren beter op een Gezonde School.
2.    Het ondersteuningsaanbod helpt u op weg.
3.    U kiest het aanbod dat het beste bij uw school past.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod? Kijk op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod of neem contact op met een Gezonde School-adviseur. Op de site vindt u informatie over onder meer de voorwaarden, keuzemogelijkheden en selectiecriteria. Bekijk ook deze flyer.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Thema's

Sport & Bewegen

Delen:

javhide.com sexsut.com