Thema: Combinatiefuncties

Positief rapport over Brede impuls combinatiefuncties

16 februari 2015

Uit de Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 blijkt de inzet van combinatiefuncties over het jaar 2013 een succes.

377 gemeenten namen eind 2013 deel aan de Brede impuls combinatiefuncties. Afgerond waren zij goed voor 2.387 fte aan combinatiefuncties en buurtsportcoaches. Bovendien gaven lokale overheden toestemming voor het invullen van nog eens 158 fte aan vacatures. Deelnemende gemeenten komen uit op 92% van de normaantallen van 2013.

Combinatiefunctie
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is voor twee of meer sectoren, bijvoorbeeld onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd.

Achtergrond
De ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is door de bewindslieden van VWS en OCW, vertegenwoordigers van de VNG, NOC*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) en de Cultuurformatie op 10 december 2007 ondertekend. De Impuls steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen aanstellen. In 2012 veranderde de naam in Brede impuls combinatiefuncties, vanwege de uitbreiding met buurtsportcoaches. Zij kunnen zowel in de non-profit als de commerciële sector werkzaam zijn op het gebied van sport, maar ook in sectoren als zorg, welzijn en kinderopvang.

Bron: VNG

Delen:

javhide.com sexsut.com