Thema: Wet- en regelgeving

Partijen willen meer ruimte voor samenwerking tussen onderwijs en opvang

06 maart 2015

De Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad en de MOgroep overhandigden gisteren het voorstel Geef kinderen de ruimte aan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. De samenwerking met het tussen onderwijs en kinderopvang gaat de partijen nog niet snel genoeg. Zij worden in hun initiatief gesteund door VNG.

Het voorstel bestaat uit een tien-puntenplan:

1. Bied ruimte op combinaties van wettelijke vrijstellingen
2. Gebruik de al beschikbare experimenteerruimte
3. Gezamenlijke visie als start
4. Samenwerkingsovereenkomst gemeenten/onderwijs/kinderopvang
5. Toekenning op basis van goed onderbouwd plan
6. Lokaal maatwerk
7. Stabiele kwaliteit als voorwaarde
8. Wensen van ouders
9. Monitoren van de experimenten
10. Gezamenlijke aanpak van ministeries van OCW & SZW

De partijen benadrukken dat kinderen de toekomst zijn. Dat de sectoren die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen te versnipperd zijn, werkt niet bevorderlijk. De partijen spreken van een gemiste kans. Het voorstel houdt in dat kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, welzijn en aanverwante partijen op lokaal niveau mogen experimenteren om IKC’s op te zetten. De politiek moet ruimte bieden om ook daadwerkelijk te experimenteren.

Gemeenten worden geacht de regie te voeren en een visie te hebben op de doorgaande leer- en leeflijn van alle burgers tussen de 0 en 24 jaar. De versnippering van instanties en financiering hindert hen, en ook ouders, hierin.

Ook bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad en de MOgroep blijven nog vragen, al weten zij wel al in grote lijnen waar ze de komende tijd gezamenlijk naartoe willen werken. Zij daarom 3 tot 4 keer per jaar met elkaar om tafel om met elkaar te praten en verder invulling te geven aan de plannen.

Het voorstel dat is aangeboden, is voorzien van handtekeningen van schoolbesturen, wethouders en bestuurders uit de kinderopvang en welzijn. Met het voorstel aan de ministers Asscher en Dekker willen de partijen laten zien nu echt serieus werk te willen maken van de samenwerking.

Bron: Kinderopvangtotaal

Delen:

javhide.com sexsut.com