Thema: Kinderopvang & BSO

It takes an island to raise a child

17 maart 2015

source link enter site

what is the best essay writing service Dit blog schreef ik vanaf Sint Eustatius, een bijzondere Nederlandse gemeente en één van de Bovenwindse eilanden in de Antillen. Ik sprak en informeerde daar scholen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners, betrokken bij het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-18 jaar, over de brede schoolontwikkeling.

mba essay writing services Twee rapporten, een over kinderrechten en een over Engels als instructietaal voor alle kinderen op deze ‘Golden Rock’, adviseren nadrukkelijk meer samenwerking tussen scholen en voorschoolse en naschoolse organisaties. Dit allemaal vanuit de gedachte dat onze ervaringen in Nederland bijdragen aan een nog betere samenwerking tussen alle professionals op dit, 4000 bewoners tellende, eiland. We bezochten scholen en kinderopvanglocaties en deden vele, vele interviews. Met ouders, kinderen, leerkrachten en zelfs mensen op straat. We inventariseerden vooral wensen en ambities ten aanzien van het voorschoolse en naschoolse aanbod.

help writing an argumentative essay We sloten de week af met een werkbijeenkomst, een soort piepklein brede schoolcongres. Dat gaat hier wel een beetje anders dan bij ons, hoor. Na mijn inleiding begonnen we met een uitgebreid ontbijt, waarvoor ook écht de tijd genomen werd. We eindigden met een warme lunch, buiten! En, daartussen, werd keihard gewerkt! De insteek van de bijeenkomst was praktisch. A. “Wat hebben wij deze week van jullie gezien en gehoord?” en B. “Waar willen jullie naar toe als het gaat over samenwerking en de brede school?” En dan…. “Hoe kunnen we slim van A naar B komen?” Kortom, eerst het waarom en dan het hoe.

help with essay papers Al eerder werkte ik op Saba en Bonaire, de twee andere Nederlandse gemeentes in de Cariben, aan de brede schoolontwikkeling. Wat ik toen al voelde, staat ook nu weer met hoofdletters in mijn gedachten gegrift. De brede schoolgedachte, samengevat in die waardevolle slogan “It takes a village to raise a child”, wil men daar concreet maken, letterlijk. Een eiland als Statia, zoals ze hier Sint Eustatius noemen lijkt daar ook voor gemaakt! Iedereen kent elkaar, komt elkaar links en rechts tegen, heeft elkaar nodig. Alle ingrediënten zijn aanwezig: scholen, opvang, een CJG, een waanzinnige rapper die onder en na school met kinderen werkt, kerken, een meidenclub met de sprekende titel Daughters of the King, een buurt-sportcoach, een JOGG-coördinator en een overweldigende natuur voor de nodige field explorations.

cheapest essays writing services De noodzaak voor die ketensamenwerking, hier het Safetynet genoemd, wordt alom erkend en enthousiast opgepakt. De kunst is om de puzzelstukjes in elkaar te schuiven. En om, net als we in onze Steunpuntbrochure “Op weg naar een IKC” adviseren, de uitwerking en borging op meerdere niveaus te doen. Politiek, bestuurlijk, uitvoerend en altijd samen met ouders en kinderen. Een zaadje is geplant en omdat het hier heel vaak warm is, en er dagelijks een forse regenbuibui valt, zal de samenwerking ongetwijfeld ontkiemen en tot bloei komen. Ik verwacht er nog veel over te mijmeren de komende tijd. Of zoals iemand mij vertelde: “You can leave the island, but you never leave Statia”.

Terug in Nederland kijk ik uit naar het brede schoolcongres op 23 april a.s. Een mooi moment om met elkaar stil te staan bij de ‘village’ waar we aan bouwen en elkaar te spreken en te ontmoeten. Nee, er zal geen ontbijtje buiten de jaarbeurs klaarstaan, en ook liggen er geen kippenpoten of spareribs op de barbecue. Evengoed zal er volop te halen zijn. Het wordt immers het tiende congres, dus we maken het speciaal! O ja, en ondertussen hebben we ook nog een peiling uitgezet, heb je die al ingevuld?

Ayo!

Job

 

 

 

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com