Thema: Huisvesting

Bouwstenen voor Sociaal: Bijeenkomst energiezuinige en duurzame onderwijshuisvesting

15 april 2015

Schoolbesturen die met energiebesparing of duurzaamheid aan de slag willen zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Veel informatie, techniek, voorbeelden, prijzen en partijen die zich er mee bezig houden. Maar het is niet altijd helder of het werkt en beantwoordt aan de vraag van de besturen zelf.

Aanscherpen van de vraag
Door die veelheid aan info en acties van buiten is het ook lastig de eigen vraag helder te krijgen. Daarbij is er nogal wat veranderd nu schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk zijn geworden voor het buitenonderhoud van een over het algemeen verouderde voorraad. Hoe laat zich dat vertalen in een slim en energiezuinig huisvestingsplan?

Een pasklare oplossing voor alle scholen zal er waarschijnlijk niet zijn. Elke school en elke situatie is weer anders. Maar we kunnen elkaar wel helpen bij het aanscherpen van de vraagstelling, door in te zoomen op het belang van scholen bij (energiezuinige) huisvesting. Vanuit het welbegrepen eigen belang en elkaar daar scherp op te bevragen, krijgen we door de bomen vanzelf ook meer zicht op het bos. En vanuit een zelfbewuste positie kunnen we ook een betere opdrachtgever (vragensteller) zijn.

Hoe komen we verder?
Bouwstenen voor Sociaal organiseert een besloten bijeenkomst voor schoolbesturen om de belangen van scholen rond (energiezuinige en duurzame) huisvesting scherp en concreter te krijgen en van daaruit verder te redeneren naar mogelijke strategieën, aanpakken en vragen. De PO-Raad ondersteunt het initiatief en is ook aanwezig (i.v.m. link met Green Deal).
 
Datum, tijd en locatie
•    Woensdag 15 april
•    Van 13.30 - 17.00 uur
•    Voila, Berkelwijk 37 te Leusden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bouwstenen voor Sociaal. Bent u schoolbestuurder en wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u dat hier laten weten.

 

Thema's

Huisvesting

Delen:

javhide.com sexsut.com