Thema: Naschoolse activiteiten

Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl

03 juli 2015

Het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen op scholen en in de kinderopvang. In de wereld vol verleidingen moeten kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun leefstijl. Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen.

Er wordt uitgegaan van zeven thema’s die aansluiten op de pijler educatie binnen de Gezonde School-aanpak:

- sociaal emotionele ontwikkeling
- voeding
- bewegen en sport
- persoonlijke verzorging
- genotmiddelen
- relaties en seksualiteit
- fysieke veiligheid.

Per thema is bepaald welke inhouden er in elk deel van de onderwijsketen aan bod komen.

Het leerplankader biedt ook structuur wanneer het gaat om het ontwikkelen van leermiddelen.

Dit leerplankader is ontwikkeld door SLO in nauwe samenwerking met verschillende landelijke thema-instituten en expertisecentra.

Bent u benieuwd wat het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl voor uw werk kan betekenen ga dan naar: gezondeleefstijl.slo.nl en bekijk daar de animatie.


Delen:

javhide.com sexsut.com