Thema: Kinderopvang & BSO

Kwaliteitseisen kinderopvang gaan verder omhoog

13 juli 2015

In de kinderopvang en de peuterspeelzaal moet vanaf 2017 meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van kinderen en de opvang van baby's. Dat schreef minister Lodewijk Asscher op 7 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher beschrijft in zijn brief acht onderwerpen die volgens hem verbetering behoeven. Zo moeten opvangorganisaties de ontwikkeling van kinderen goed volgen, rapporteren en periodiek bespreken met de ouders. Asscher wil in de kinderopvang mentoren aanstellen als aanspreekpunt voor zowel ouders als scholen. Eventuele achterstanden worden zo op tijd gesignaleerd.

De opvang van baby's kan volgens Asscher verbeteren door scholing van pedagogisch medewerkers, omdat die opvang om specifieke competenties van medewerkers vraagt. Zij moeten baby's niet alleen verzorgen, maar ook hun ontwikkeling stimuleren. Vaste medewerkers op de groep zorgen voor meer stabiliteit en veiligheid voor baby's.

Het kabinet investeert in 2016 250 miljoen euro extra in kinderopvang. De invulling van de plannen is nog niet definitief. De minister bespreekt de plannen de komende tijd met vakbonden en andere belangenbehartigers.

Bron: ANP; ministerie van SZW

Delen:

javhide.com sexsut.com