Thema: ICT in het onderwijs

Snel internet noodzakelijk voor slimmer onderwijs

20 augustus 2015

Een goede internetverbinding is voor scholen een voorwaarde om probleemloos gebruik te kunnen maken van ict. Veel basisscholen hebben geen toegang tot een adequate internetverbinding. De PO-Raad roept de Rijksoverheid, provincies en gemeenten op om hier samen met de scholen snel werk van te maken, zodat alle scholen en hun leerlingen van snel en goed internet gebruik kunnen maken.

Eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs stelt eisen aan de ict-voorzieningen binnen scholen. Uit de recent verschenen Vier in balans-monitor van Kennisnet blijkt dat de ontwikkelingen snel gaan. Scholen willen meer rendement halen uit de mogelijkheden van ict en zo elk kind in staat stellen om zich maximaal te ontwikkelen. Hoe het onderwijs gebruik maakt van ict moet worden bepaald vanuit inhoudelijke overwegingen. Scholen mogen niet worden belemmerd door de beschikbare internetverbinding op hun adres.

Dat is voor veel basisscholen nu wel het geval. Zij kunnen nog geen gebruik maken van adequate verbindingen zoals glasvezel of kabel. Tot welke problemen een gebrekkige internetverbinding kan leiden, blijkt uit het voorbeeld van basisschool De Appelgaard in Nijkerk, waar gedwongen wordt gewerkt met een ADSL-verbinding.

Meeste scholen gebruiken kabelinternet

Of het nu gaat op multimediaal lesmateriaal, adaptieve toetsen of cloud services: zonder goede internetverbinding ligt alles plat. Er zijn nu grote verschillen tussen scholen. Die hangen deels samen met keuzes die scholen zelf maken, maar voor een belangrijk deel zijn deze te verklaren door de beschikbare connectiviteit op het schooladres.

Uit een inventarisatie onder leveranciers blijkt dat de meeste scholen op dit moment kabelinternet gebruiken (ongeveer 70 procent). Een kleiner deel gebruikt glasvezel (ongeveer 15 procent) of ADSL (ongeveer 10 procent). De toename van ict-gebruik stelt steeds hogere eisen aan de connectiviteit. Een ADSL-verbinding is nu al nauwelijks toereikend, een kabelverbinding voldoet vooralsnog wel voor de meeste scholen. Ook voor het invoeren van een digitale, adaptieve eindtoets is een goede verbinding een voorwaarde.

Beschikbaarheid varieert per regio

Bijna zestig procent van de basisscholen kan geen gebruik maken van glasvezel. Voor ongeveer 5 procent van de scholen geldt dat op hun adres geen glasvezel- of kabelverbinding beschikbaar is. De kosten voor deze scholen om een adequate internetverbinding te realiseren zijn hoog. De beschikbaarheid van glasvezel verschilt per regio.

De beschikbaarheid van glasvezel verschilt per regio.De beschikbaarheid van glasvezel verschilt per regio. © KENNISNET

Infrastructuur binnen de school

Het verbinden van tablets en laptops met internet stelt ook eisen aan het beschikbare wifi-netwerk op school. Vrijwel alle scholen hebben inmiddels een wifi-netwerk beschikbaar. Volgens de Vier in balans-monitor heeft 59 procent van de scholen een dekkend wifi-netwerk, terwijl 21 procent van de scholen wifi op de meeste plaatsen beschikbaar heeft. Naar schatting maakt een derde tot de helft van de scholen hierbij gebruik van professionele apparatuur. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van geavanceerde en beheersbare accespoints, en dat het wifi-netwerk is gebaseerd op industrie-standaarden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van consumentenproducten. Serieus internetgebruik stelt ook eisen aan deze voorzieningen.

Helpdesk ict in het onderwijs

Van het onderwijs mag niet worden verwacht dat het dit probleem zelf oplost. Samenwerking is noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Op verzoek van de PO-Raad heeft Kennisnet daarom de 'Helpdesk ict in het onderwijs' ingericht in het verlengde van het Doorbraakproject Onderwijs en ict. Scholen die problemen hebben met het aankopen van goede internetvoorzieningen kunnen zich hier melden.

De helpdesk is bereikbaar op 0800-321 22 33 of via slimmerlerenmetict@poraad.nl. Op basis van deze informatie, en de gegevens die we zelf beschikbaar hebben, kunnen we gerichter het gesprek aangaan met leveranciers en overheid.

Bron: www.kennisnet.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com