Thema: Financiën

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015

http://aggs.school.nz/?education=help-on-college-essay enter site

source link Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

what is the best essay writing service

help writing an argumentative essay PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor

help with essay papers visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in

cheapest essays writing services schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en

leerkrachten.

Aanvragen kunnen tot 1 maart 2016 worden ingediend door schoolbesturen met ten minste 5 aan het project deelnemende locaties of een samenwerkingsverband met ten minste 5 deelnemende locaties. De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project maximaal 200.000 euro. Een project mag maximaal 24 maanden duren. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Schoolbesturen die subsidie ontvangen brengen we samen in een leernetwerk om kennis te delen en te vermeerderen.

Meer informatie:
www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/professionalisering-cultuuronderwijs.html

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com