Kabinet wil alle peuters naar de kinderopvang

07 september 2015

Het Kabinet trekt 60 miljoen euro uit om alle peuters twee dagdelen naar de kinderopvang te laten gaan of de ouders nu werken of niet. Dat meldt RTL Nieuws op bais van uitgelekt informatie uit de komenden Miljoenennota.

De maatregel is bedoeld voor peuters van wie niet beide ouders werken en die niet tot de zogenoemde doelgroepkinderen behoren, omdat er bij hen geen sprake is van een leer- en/of ontwikkelingsachterstand. In die situatie bestaat er over het algemeen geen recht op kinderopvangtoeslag.

De 60 miljoen euro gaat volgend jaar naar de gemeenten, meldt RTL Nieuws. Die mogen zelf beslissen hoe ze de opvang gaan organiseren.

Stap in goede richting
VOS/ABB is blij met de maatregel, omdat hiermee alle peuters de kans krijgen zich in de voorschoolse periode samen met leeftijdgenoten op cognitief en sociaal-emotioneel vlak te ontwikkelen. Het zou echter beter zijn om direct een volgende stap te zetten door de opvang van peuters en het onderwijs met elkaar te laten samenvloeien, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

Een ander belangrijk punt dat VOS/ABB in dit kader (opnieuw) aan de orde wil stellen, is dat het openbaar onderwijs wettelijk nog steeds een achtergestelde positie heeft ten opzichte van het bijzonder onderwijs als het gaat om de integratie van onderwijs en kinderopvang.

Het gaat specifiek om artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), dat bepaalt dat openbare schoolbesturen alleen onderwijs mogen verzorgen. Daaruit kan worden afgeleid dat openbare schoolbesturen geen integrale kindcentra met onderwijs en kinderopvang in stand kunnen houden.

Het ministerie van OCW en de PO-Raad interpreteren dit wetsartikel echter zo dat het voor het openbaar onderwijs geen belemmering zou zijn. Om definitief een einde te maken aan deze onduidelijke situatie, zou artikel 48 WPO zo moeten worden geformuleerd dat expliciet duidelijk wordt dat openbaar onderwijs en opvang kunnen worden geïntegreerd.

Delen:

javhide.com sexsut.com