Thema: Kunst en Cultuur

Post HBO Cultuurbegeleider

08 september 2015

De Post HBO opleiding Cultuurbegeleider start in november 2015. De opleiding wordt georganiseerd door de Marnix Academie in Utrecht in samenwerking met het Centrum voor nascholing in Amsterdam. Het MOCCA en Kunst Centraal zijn ook bij de uitvoering van het programma betrokken.  De opleiding is gericht op Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers) en leidt op voor een LB3 functie.

Cultuureducatie heeft in de brede school een vaste plaats gekregen. De brede school maakt kunst en cultuur toegankelijk voor alle kinderen en legt een fundament voor de culturele en talentontwikkeling van kinderen.

Veel brede scholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (ICC) die het intern en extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC-ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Verdere professionalisering van de cultuurcoördinator kan ervoor zorgen dat cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht komt.

De opleiding stoelt op vier pijlers:

  1. Wetenschappelijke onderbouwing van cultuureducatie
  2. Creativiteitsontwikkeling
  3. Verandermanagement en coaching
  4. Onderzoeksvaardigheden

Na het succesvol afronden van de opleiding Cultuurbegeleider:

  • Heeft u uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs
  • Kunt u het cultuuraanbod binnen een school opzetten in een leerlijn 
  • Bent u in staat invulling te geven aan het ondersteunen en op professionele wijze begeleiden van leraren bij het inhoud geven aan de cultuureducatie
  • Kunt u een bijdrage te leveren aan het implementeren van vernieuwingen op school 
  • Bent u in staat samen met cultuurinstellingen in de regio het regionale cultuurnetwerk te coördineren

Voor meer informatie over de opleiding kent u zich wenden tot:
Marnix academie
Petra van der Veer-Borneman
p.vdveer@hsmarnix.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com