Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Peutervoorziening maakt veel los

17 februari 2014

De PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten stuurden vorige week een brief naar de Tweede Kamer. Zij willen vanaf 2016 een (deels) gratis voorschoolse voorziening voor alle peuters tussen 2,5 en 4 jaar. Intussen peilde het Landelijk Steunpunt het werkveld en woensdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de kinderopvang. Kortom: peuters zijn het gesprek van de dag. 

Waar ging het ook al weer over? 

De ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari 2016 dezelfde kwaliteitseisen en regelgeving krijgen. De PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vinden dit een stap in de goede richting, maar vinden tegelijkertijd dat de plannen niet ver genoeg gaan. 

Zij willen dat alle peuters vanaf 2016 twee dagdelen in de week gratis naar de opvang kunnen. 

Reacties op de plannen
In de brief aan de Kamer schrijft de PO-Raad dat ‘slechts een beperkte groep kinderen’ van de plannen van het ministerie profiteert. “De PO-Raad is van mening dat álle kinderen recht hebben op een goede start in het basisonderwijs. Dat vraagt om een laagdrempelige voorziening voor alle jonge kinderen en hun ouders.” De Vereniging Nederlandse Gemeente schrijft: “Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Hoewel nog zeker niet optimaal, zijn wij van mening dat het voorgestelde gemeentelijke peuterscenario een goede eerste stap is in de richting van die basisvoorziening.” 

De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst zegt tegen Nieuwsuur dat kinderen momenteel van elkaar gescheiden worden op de voorschool. “Wat wij willen, is dat er een peuterschool komt, waar alle kinderen terecht kunnen, vanaf 2,5 jaar. En waar ze allemaal goede mensen voor de groep hebben, die ook hun ontwikkeling kunnen stimuleren.”

In reactie op het voorstel van de PO-Raad en de VNG pleitte Lex Staal, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang, eveneens voor een verdergaande voorziening dan in het huidige voorstel. Toch ziet hij nog wel een aantal verbeterpunten in de plannen. “We zouden liever een doorlopende ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot 12 zien. Nu brengen we een knip aan op 2,5, terwijl er ook al een overgang naar het onderwijs voor kinderen van 4 is. Onderzoek toont juist aan de investeren in de eerste drie jaren van een kind van grote maatschappelijke waarde is.” Daarnaast mist Staal een landelijk kwaliteitskader. 

{breed} peilt
{breed} peilde haar achterban hierover. In drie dagen reageerden tweehonderd stemmers. Het overgrote merendeel van de bezoekers van www.bredeschool.nl vindt een (deels) gratis voorschoolse voorziening voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar een goed plan: 77 procent van de stemmers is het ermee eens. Zo’n 12,5 procent ziet een dergelijke voorziening niet zitten en iets meer dan tien procent heeft nog geen keuze gemaakt. 

Hoe nu verder?
Het staat vast dat de ontwikkeling van jonge kinderen veel mensen bezig blijft houden. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de kinderopvang en peuterspeelzalen. De ontwikkelingen hebben natuurlijk onze grote aandacht: wij houden u op de hoogte! Wordt vervolgd…

Delen:

javhide.com sexsut.com