Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Landelijk congres peuterspeelzalen

11 juni 2014

Er gebeurt van alles in de wereld van de peuterspeelzalen. Het kabinet wil de voorschoolse voorziening harmoniseren met de kinderopvang. De MOgroep organiseert op woensdag 11 juni een bijeenkomst over het peuterspeelzaalwerk: het Landelijk congres Peuterspeelzalen. 

Uiteraard heeft de harmonisatie van de peuterspeelzaal met de kinderopvang grote gevolgen voor deze voorschoolse voorziening. Dat is dan ook het onderwerp van gesprek op dit congres. Daarnaast komen op het Landelijk congres Peuterspeelzalen nog vele andere thema’s aan de orde, zoals ouderbetrokkenheid, kwaliteit van de leidsters en samenwerking met andere organisaties, zoals jeugdzorg en het onderwijs. 

Op het Landelijk congres Peuterspeelzalen spreken tal van kenners en experts, zoals Judi Mesman en Ruben Fukkink. Zij geven een inleiding over ouderbetrokkenheid (vooral vaders) en de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Daarnaast komt Jacob Bruintjes, oud-wethouder van de gemeente Borger-Odoorn aan het woord. Zijn presentatie gaat over overleven in krimpgebieden. 

Inschrijven voor het dit congres kan via de website van de MOGroep, www.mogroep.nl. 

Delen:

javhide.com sexsut.com