Thema: Personeel

Gluren bij de buren Krimp - Het Timpaan pakt de krimp aan

17 juni 2014

Brede school Het Timpaan in het Gelderse Wehl heeft te maken met een ernstige krimp, oplopend tot maar liefst vijftig procent. De school is genoodzaakt de dependance in Nieuw-Wehl te sluiten. Ondanks de krimp blijft de school intensief samenwerken met andere organisaties, waardoor de ontwikkeling van de kinderen niet in het geding komt. 

Wout Derksen is algemeen directeur van Het Timpaan in Wehl. Hij vertelt dat de hele regio te maken heeft met een bevolkingskrimp. “Dat geldt zowel voor Wehl, als voor Nieuw-Wehl, waar wij ook een school hebben.” Derksen vertelt dat de school zichzelf voor deze krimpperiode een duidelijk doel heeft gesteld. “Wij willen tijdens de krimp een hoogwaardige onderwijsvoorziening voor de gemeenschap blijven. Het is daarbij geen doel om een één-pitter te blijven. Maar we willen wel blijven innoveren.”

Derksen laat een paar cijfers zien die een niet al te rooskleurig beeld schetsen. “In 2008 zaten er 776 leerlingen op Het Timpaan. We hadden 31 groepen, 50 leerkrachten en een budget van 3 miljoen euro.  In 2018 hebben wij nog 400 leerlingen, 16 groepen, 30 leerkrachten en een budget van zo’n 1,5 miljoen. Kortom, bijna alles zal halveren.” Voor komende periode heeft Derksen ook wat cijfers paraat: “Dit jaar gaan er zo’n 102 leerlingen van school af. Er komen er maar 40 bij. Het probleem met de krimp is dat het sneller en omvangrijker is dan je van tevoren denkt.” 

Nieuw-Wehl
Het gevolg van deze cijfers is dat de vestiging in Nieuw-Wehl gesloten moet worden. “Als we de kwaliteit van het onderwijs in Wehl op peil willen houden, zit er niets anders op dan de school in Nieuw-Wehl te sluiten. Doen we dat niet, dan hebben we volgend jaar maar vier leerlingen in groep 1 in Nieuw-Wehl.” Het belangrijkste rond de sluiting van de school is uiteraard het contact met de ouders. Derksen: “Ik was heel benieuwd naar de reactie van de ouders. Maar toen ik de informatieavond begon met: ‘Om de kwaliteit van het onderwijs te behouden, hebben we besloten de school in Nieuw-Wehl te sluiten’, steeg er applaus op uit de zaal. De mensen snappen dat de krimp een probleem is.” Later drong het echter tot de ouders door wat de sluiting van de school voor gevolgen heeft. “We hebben alle ouders uit Nieuw-Wehl uitgenodigd voor een avond, waarin we hun vragen beantwoordden. Bovendien hebben we de ouders betrokken in het hele proces. Ze dachten mee met vragen als: ‘Hoe kunnen we de kwaliteit behouden en waarborgen bij het samenvoegen van locaties?’ Tegelijk hebben we het team gevraagd hoe we de kinderen het beste kunnen later integreren op de nieuwe school. 

Personeel
De krimp heeft ook voor het personeel nare gevolgen. Derksen vertelt: “Wij moeten dit jaar afscheid nemen van 4 fte. De mensen die weg moeten, helpen wij met het zoeken naar een nieuwe baan in andere sectoren. Overigens nemen wij nog amper nieuwe leraren aan. Onze jongste leerkracht is ouder dan 30 jaar. De leeftijdsopbouw loopt hier helemaal scheef.”

IKC-vorming
Om de krimp op te vangen is Het Timpaan sinds 1 augustus 2013 een IKC. Derksen over de vorming van het kindcentrum: “Belemmeringen die hier spelen zijn: partners die de krimp ontkennen of niet serieus aanpakken, het ontbreken van gemeentelijk beleid wat betreft de vorming van een ikc, de verschillende wet- en regelgeving tussen welzijn en onderwijs en het feit dat het ondernemersrisico bij de kinderopvang ligt. Tot slot mag het primair onderwijs geen financiële middelen gebruiken voor de opvang.” Jolande Bisseling, adjunct-directeur van Het Timpaan vult aan: “De plaatselijke peuterspeelzaal wilde niet in dit gebouw samenwerken. Dus toen hebben we besloten zelf een peuterspelgroep op te zetten. De samenwerkingspartner is Esther Gelsing van Kinderopvang AllesKIDS geworden.”

Inmiddels werkt het personeel ook samen. Derksen: “Aan de voorkant zijn we één team. Maar aan de achterkant blijven er twee organisaties die nauw samenwerken aan een doorgaande lijn. Ook hebben we bijvoorbeeld een gezamenlijke website. Het nadeel blijft wel dat de kinderopvang, Esther Gelsing van Kinderopvang AllesKIDS, het meeste risico loopt.” Jolande Bisseling vult aan: “We hebben één overdrachtsformulier, een gezamenlijke teamvergadering, we organiseren gezamenlijke avonden rond opvoedingsondersteuning en we organiseren gezamenlijke activiteiten, zoals buitenspeeldag, muziekactiviteiten en een evenement met de bibliotheek.” 

Uitdagingen voor de toekomst zien Derksen en Bisseling ook. Bisseling: “We willen resultaatafspraken met de VVE maken en nakomen, een beleidsdocument voor ouderbetrokkenheid maken, pm’ers inzetten in de groepen 1/2, samen activiteiten opzetten en meer gebruik maken van collegiale consultatie.”

Delen:

javhide.com sexsut.com