Thema: Personeel

Verslag Masterclass Inzicht in Toezicht

04 juli 2014

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseerde op 6 juni 2014 een masterclass voor ambassadeurs, ‘Inzicht in Toezicht’. De Inspectie van het onderwijs en GGD GHOR Nederland waren hiervoor uitgenodigd en gingen met de ambassadeurs in gesprek over passend toezicht op integrale kindcentra. 

Onderwerp van de Masterclass was: ‘Hoe is het toezicht op kinderopvang en in het basisonderwijs nu ingericht? Hoe kunnen we het toezicht op integrale voorzieningen beter afstemmen?’ De ambassadeurs van {breed} hebben hierover veel vragen. Zij zitten in vaak één gebouw, hebben één beleid, één visie en in veel gevallen één directeur. En hebben daardoor te maken met verschillende regelgeving en twee toezichthouders. 

Project Afstemming Toezicht
Het ministerie van Onderwijs (OCW) en Sociale Zaken (SZW) hebben het initiatief genomen om het toezicht op integrale voorzieningen  voor opvang en onderwijs beter af te stemmen. Monique Roders, inspecteur primair onderwijs, Mireille Gemmeke, medewerker bij het landelijk coördinatiecentrum toezichtkinderopvang van GGD GHOR Nederland, en Henriëtte Pronk, tweedelijns inspecteur Kinderopvang,  voeren deze  opdracht uit. Mireille Gemmeke vertelt over doel en aanpak van het project: “Het project is gestart in reactie op de ervaringen uit het veld. Doel is om het toezicht op de kinderopvang en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. We inventariseren knelpunten, vergelijken de toezichtkaders en doen vervolgens voorstellen ter verbetering. Overigens hebben we gemerkt dat veel knelpunten te maken hebben met de huidige wet- en regelgeving. Het is belangrijk om te melden dat wij binnen de huidige wet- en regelgeving moeten werken. Verder hebben we inmiddels gemerkt dat de toezichthouders in het onderwijs heel anders werken dan die in de kinderopvang. Positief punt is dat er weinig sprake is van overlap in het toezicht. Tegelijkertijd zie je wel dat de  informatiedeling tussen toezichthouders schaars is. Om dit te verbeteren werken we aan een samenwerkingsprotocol tussen de toezichthouders. Duidelijke communicatie naar de scholen en kinderopvangorganisaties vinden wij belangrijk, maar ook duidelijke communicatie naar de inspecteurs.”

Knelpunten
Gemmeke vraagt de ambassadeurs vervolgens om knelpunten in het toezicht op te schrijven en te verduidelijken met praktische voorbeelden. Een ambassadeur: “Professionals willen vertrouwen. Iedereen hier weet heel goed hoe ze een dagarrangement moeten invullen. Daar hebben we geen regels voor nodig.” Gemmeke stelt dat het toezicht bij beide toezichthouders in de toekomst  anders wordt ingericht. “We willen de wensen van de integrale voorzieningen inventariseren en meenemen in het denken over nieuw toezicht.”

Eén van de ambassadeurs vraagt: “Zitten jullie wel bij elkaar als jullie nadenken over de toekomst? Of maken de kinderopvang en het onderwijs haar eigen plannen?” Roders antwoordt: “De Inspectie van het Onderwijs, GGD GHOR, VNG en SZW zitten bij elkaar aan tafel als het gaat om het Nieuwe Toezicht in de kinderopvang. Het is wel zo dat de onderwijsinspectie en het toezicht op de kinderopvang ieder hun eigen beweging hebben. ”  Eén van de ambassadeurs reageert: “Als ik het goed zie, zijn jullie bezig om twee heersende systemen op elkaar af te stemmen en hier en daar een beetje te integreren. Echt samenwerken hoor ik niet terug. Is het niet beter om iets nieuws te beginnen? Dan doen we een paar jaar alsof er geen wet- en regelgeving is en kijken we wat integrale voorzieningen nodig hebben.” Een andere ambassadeur: “Er zijn voorzieningen die al jaren excellent zijn als school. Geef hen de vrije hand en laat ze samen werken met de inspectie om een goed toezichtkader voor integrale voorzieningen te vormen.” Mireille Gemmeke benadrukt dat bij de vernieuwing in het toezicht op de kinderopvang ook de aansluiting tussen opvang en onderwijs een belangrijk aandachtspunt is. 

Discussie
Alice Jansen, adviseur van {breed} reageert op de discussie: “We hebben hier een zaal vol met voorlopers.” Tegen de ambassadeurs zegt ze: “Jullie zijn de voorlopers op het gebied van integrale samenwerking.” Tegen de vertegenwoordigers van Inspectie van het Onderwijs en GGD: “En jullie zijn de voorlopers binnen jullie eigen  inspectie. Laten we samen proberen om tot een systeem te komen waar we allemaal mee vooruit kunnen. Helemaal opnieuw beginnen klinkt prachtig, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. En bovendien hebben we te maken met huidige wet- en regelgeving. Daar kunnen we nu eenmaal niets veranderen. Laten we kijken naar wat we wél voor elkaar kunnen betekenen.” 

Monique Roders vraagt vervolgens aan de zaal: “Hoe kan ik een  integrale voorziening herkennen? Wanneer gebruik ik het toezicht voor deze voorzieningen? En hoe kan de toezichthouder in de toekomst beoordelen, of een integrale voorziening de meerwaarde voor kinderen realiseert die zij beoogt? Er zijn vele  goede voorbeelden van integrale kindcentra. Maar jullie weten ook dat er integrale voorzieningen zijn, die zich IKC noemen, maar dat eigenlijk niet zijn. Dat zijn voorzieningen zonder duidelijk visie en beleid, maar wel met een bordje ‘IKC’ op de deur.  Eén van de ambassadeur reageert: “We moeten samen met de inspectie gaan zitten om te bepalen waar integrale voorzieningen op beoordeeld moeten worden.” 

Er komen  concrete kenmerken uit de zaal: “Integrale voorzieningen hebben vaak een duidelijke visie. Doet een voorziening wat het in de visie voorstelt? Werkt het personeel echt samen? Zijn er teamdagen? Hoe zit het met de ouder- en leerlingtevredenheid? Werkt men planmatig? Is er een doorgaande lijn? Hoe is de systematiek het volgen van kinderen?” 

Afsluiting
Tegen het eind van de middag komt de discussie langzaam tot een eind. De Inspectie van het Onderwijs en GGD GHOR Nederland hebben een aantal handvatten aangereikt gekregen waar ze mee aan de slag kunnen. Een aantal  ambassadeurs biedt aan om mee te denken. Eén van de Ambassadeurs zegt: “Het was een boeiende dag en het was leuk om de voorlopers op het gebied van de inspectie een keer te spreken. Ik moet overigens wel zeggen dat de inspectie de laatste tijd goed bezig is. Het trekt met open vizier het land in en luistert naar het werkveld. Dat is een stap in de goede richting. Laten we hopen dat we elkaar in de toekomst vaker tegen komen, zodat we het toezicht voor integrale kindcentra samen goed vorm kunnen geven.” 

Delen:

javhide.com sexsut.com