Thema: Personeel

Kabinet komt met kwaliteitsimpuls voor primair onderwijs

14 juli 2014

Het kabinet en de PO-Raad hebben een sectorakkoord bereikt over investeringen in het primair onderwijs. Om de onderwijskwaliteit de komende jaren een impuls te geven, stelt de overheid een bedrag van maar liefst 444 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt voor de inzet van meer digitale leermiddelen, het sneller herkennen en beter uitdagen van talentvolle leerlingen en het beter opleiden van leraren. 

Het kabinet en de PO-Raad hebben in september 2013 het Nationaal Onderwijsakkoord ondertekend. Uit dit Onderwijsakkoord vloeien nu nieuwe afspraken voort. De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, zegt:  “We willen dat alle scholen zich ontwikkelen tot ambitieuze en lerende organisaties waarin teams van goed opgeleide leraren en schoolleiders het onderwijs steeds beter maken. Het kabinet en de sector streven naar uitdagend en eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind, van hoogvlieger tot laatbloeier.” Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, vult aan: “Door dit akkoord kunnen we beter recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Leraren, schoolleiders en schoolbesturen in het primair onderwijs hebben de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet die we terugzien in de kwaliteit van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Met dit ambitieuze sectorakkoord komt geld vrij voor het verbeteren van de didactische vaardigheden van leraren. Dit sluit aan bij de afspraken die we onlangs met de vakbonden in de nieuwe cao hebben gemaakt.”

Het kabinet stelt de komende jaren 444 miljoen extra beschikbaar. Dit wordt onder andere gebruikt voor het investeren in digitale leermiddelen. In 2020 moet in 90 procent van de basisscholen gebruik gemaakt worden van digitale leermiddelen. 

De PO-Raad en het kabinet gaan zich verder inzetten om het aantal zwakke leerlingen in Nederland te verminderen. Overigens doet Nederland het al erg goed als het gaat om het verder brengen van zwakke leerlingen. Verder moet het aantal zwakke scholen worden terug gedrongen. De PO-Raad gaat deze scholen intensief begeleiden. Daarnaast worden talentvolle leerlingen de komende tijd extra uitgedaagd. Scholen krijgen een budget om een goed aanbod voor deze leerlingen op te zetten. 

Tot slot hebben het kabinet en de PO-Raad afspraken gemaakt over het beter opleiden van leraren. Juffen en meesters krijgen meer mogelijkheden om hun niveau te verhogen. Het doel is dat in 2020 dertig procent van de leraren een academische pabo of een masteropleiding hebben afgerond. Nu is dat achttien procent. 

Delen:

javhide.com sexsut.com