Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

VVE Amsterdam is voorbeeld voor andere gemeenten

21 juli 2014

De Amsterdamse aanpak van de voor- en vroegschoolse (vve) aanpak is een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland, zo stelt de Inspectie voor het Onderwijs. Amsterdam heeft de kwaliteit van de vve de afgelopen jaren flink verbeterd. 

Amsterdam heeft in 2012 samen met andere gemeenten afspraken gemaakt om de onderwijskansen voor kinderen met een achterstand te verbeteren. Het Rijk stelde hiervoor extra geld beschikbaar en de gemeente ging met deze opdracht aan de slag. Dat heeft nu tot betere resultaten geleid. Zo kunnen dit jaar meer kinderen deelnemen aan de voorschoolse voorziening. Er zijn in 2013 maar liefst 1.500 plekken op de voorschool bijgekomen. 

Verder heeft de gemeente Amsterdam aandacht besteed aan het opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers. Iedereen die voor een vve-groep staat voldoet nu aan de taalnorm. Bovendien wordt steeds meer gewerkt met een kindvolgsysteem en heeft de gemeente Amsterdam een onderzoek ingesteld naar de resultaten en opbrengsten van de voor- en vroegschoolse educatie. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de vve-gelden. De Inspectie stelt dat deze gelden in Amsterdam tot flinke verbeteringen heeft geleid. Ook andere grote steden als Utrecht en Rotterdam kregen extra subsidie om de onderwijsachterstand in te halen. De aanpak in Amsterdam bleek het meest succesvol.

Het volledige rapport van de Inspectie voor het Onderwijs kunt u hier vinden. 

Delen:

javhide.com sexsut.com