Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

VVE komt positief uit lokaal onderzoek

31 oktober 2014

Na berichten van twijfels over de effectiviteit van de VVE, blijkt uit een lokaal onderzoek dat de VVE op vier peuterspeelzalen in Neder-Betuwe wel goed werkt. In intensieve programma’s worden de achterstanden van peuters goed weggewerkt.

Dré van Dongen, adviseur en voormalig projectleider VVE bij de Onderwijsinspectie, zegt dat andere peuterspeelzalen vaak een te lichte vorm van VVE aanbieden. Op de vier peuterspeelzalen in Neder-Betuwe functioneerden peuters na één jaar VVE op een gemiddeld niveau van rekenen en taal. Het aantal kinderen met de laagste score op rekenen verminderde met 40 procent; voor kinderen met een taalachterstand verminderde dit met 35 procent. Van Dongen ziet dat groepen zich vaak een VVE-locatie noemen, terwijl ze weinig extra’s aanbieden. Bij de peuterspeelzalen uit Neder-Betuwe is dit anders: twee van de vier dagdelen zijn intensief.

Bron: Kinderopvangtotaal

Delen:

javhide.com sexsut.com