Thema: Andere schooltijden

Flexibele onderwijstijden

16 oktober 2012

Twaalf scholen in Nederland doen mee aan de pilot Flexibilisering onderwijstijden. Afgelopen week verscheen de eerste tussenrapportage. Het Algemeen Dagblad opende met de kop "Ouders dolblij met flextijden”. Ook Nu.nl en veel regionale media besteedden aandacht aan deze innovatieve vorm van omgaan met schooltijden, waarbij de scholen in samenspraak met ouders en kinderen zelf kunnen bepalen wanneer de vakantie plaatsvindt en wanneer onderwijs gevolgd wordt.

Het zal u niet ontgaan zijn, Andere Tijden lééft in de samenleving. Als ik in mijn familie of vriendenkring over deze pilot vertel, weet iedereen direct waar het over gaat. Dat is eigenlijk logisch, want zoals de Sociaal Economische Raad al in haar rapport “Tijden in de Samenleving” concludeerde: tijden van school, kinderopvang en werk gaan iedereen aan.

Interessanter dan de technische zaken vind ik vooral wat er achter de schermen van de pilot gebeurt. Wat is de consequentie van het loslaten van schooltijden op het onderwijsprogramma, de organisatie, didactiek en pedagogiek? Wat is de drijfveer van de deelnemende scholen? Sommige reacties op internetfora spreken vooral van asociale ouders die hun kind het hele jaar op school dumpen en alleen aan zichzelf denken en goedkoop op vakantie willen. Of, ietwat naïef, "dan moet de leerkracht zeker het hele jaar werken en die hebben het al zo druk..."? Flauwekul. Ouders en school gaan juist heel gericht in gesprek en de leerkrachten zijn ook dik tevreden. Trouwens, waar wordt tegenwoordig niet flexibel gewerkt? Overal, behalve in het onderwijs.

De werkelijke visie van de deelnemende scholen, zo blijkt, is vooral een inhoudelijke. Komen tot een leerroute per kind, maatwerk bieden waarbij leren plaatsvindt, ongeacht tijd. Waarom niet gewoon op school leren op woensdagmiddag, of in de herfstvakantie? Waarom niet nog je werk afmaken op een dag dat je net lekker bezig bent en nog niet naar huis wilt. Leren is leuk!

Een boeiend neveneffect blijkt ook dat ouders en kinderen zich veel bewuster lijken te zijn van de leertijd. Er wordt immers niet meer gekeken of een leerling áfwezig is, maar áánwezig. Het lijkt erop dat alle kinderen van deelnemende scholen minimaal de 940 verplichte lesuren onderwijs volgen, vaak zelfs meer.

Ik blijf deze pilot met belangstelling en plezier volgen. Hopelijk doet u dat ook. Waarbij ik dus vooral nieuwsgierig ben naar de effecten op de ontwikkeling, en het leren van kinderen. De wereld áchter de tijden dus. Die kan wel eens een boeiende beweging in gang gaan zetten. Aan belangstelling in ieder geval geen gebrek.

Job van Velsen
Projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com