Thema: Andere schooltijden

Samen de Toekomst verkennen

09 juni 2012

Samen de Toekomst verkennen. Dat is wat we gedaan hebben met 800 bezoekers van het achtste brede schoolcongres, op 23 mei.

De meerderheid verwacht dat in 2021 eralleen maar kindcentra zijn, centra die geïntegreerd onderwijs en opvang in één dagarrangement verzorgen. Sterker nog, de meesten vinden dat ook een goede zaak.

Zelf weet ik niet of je zou moeten wensen dat alle scholen in 2021 een kindcentrum of brede school moeten zijn. Waar het om moet gaan is hoe kinderen en hun ouders zo goed mogelijk toegerust worden op en begeleid kunnen worden naar de toekomst. Wat moeten zij kennen en kunnen om succesvol te zijn in hun leven, in de maatschappij van straks? Welke bagage is daarvoor nodig? Wat vraagt dat van de professionals? In ieder geval dat ze vooruit kunnen kijken, in plaats van achterom. Mensen die met kennis, gedrevenheid, passie en ambitie kijken naar kinderen en hen willen helpen bij hun groei en ontwikkeling. Mensen die ruimte durven te geven aan kinderen en zichzelf, en aan de toekomst!

De volgende stap in de brede schoolontwikkeling zou in mijn ogen dus ook over de toekomst moeten gaan. Over inhoud, curriculum en vakmanschap van de professional. Want dat wat we nu in het onderwijs aanleren, en de wijze waarop, is niet meer van deze tijd. De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken, dat moet het leitmotiv zijn voor de ontwikkeling van de brede school, in welke verschijningsvorm dan ook. U, wij volwassenen spelen bij de uitvoering daarvan een heel belangrijke rol. Dat is spannend. En een hele eer!

 

Job van Velsen,
Projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com