Thema: Kunst en Cultuur

OBS Theo Thijssen te Zutphen (PO) - Ambassadeur

08 april 2011

Anje Bechtel
Mulderskamp 164
7205 BZ Zutphen
anjebechtel@archipelprimair.nl
www.theothijssen-zutphen.nl

De Theo Thijssenschool is een openbare brede school met aandacht voor intercultureel onderwijs en leesonderwijs. De school wordt bestuurd door de Stichting Archipel, die haar scholen wil ontwikkelen tot Educatieve Centra.

Op de OBS Theo Thijssen zitten 234 leerlingen, verdeeld over negen groepen. De school is een pilotschool in de ontwikkeling tot educatief centrum. In 2008 is de school verbouwd, er zijn drie lokalen en een kinderdagverblijf aangebouwd. Het Kindercentrum.nl is de kernpartner in het educatief centrum. Samen met verschillende organisaties, zoals SWZ, De Muzehof, Centrum voor de kunsten, Graafschap Bibliotheken, Natuurmonumenten, GGD Gelre IJssel, de Wijkaanpak, diverse sportclubs en de gemeente werkt de school aan een aanbod voor kinderen, zowel onder als na schooltijd. Als MFA is OBS Theo Thijssen een voorziening voor heel de wijk De Hoven. Na opheffing van het buurthuis vonden de knutselclub, de dames gymclub en fysiotherapeut een plekje in het gebouw.

Kinderopvang en BSO
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO De Dassenburcht. Kinderen kunnen hier voor schooltijd vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur terecht. In de vakanties werken alle BSO’s uit Zutphen samen en is er een speciaal programma. Verder is er een peuterspeelgroep bedoeld voor kinderen tussen 2 en 4 jaar, genaamd De Koolwitjes. Tussen de peuterspeelgroep en de peutergroepen bij de kinderopvang is er een hechte samenwerking met de onderbouwcoördinator van de school. 

Om de doorgaande lijn inhoudelijk te houden en de zorg te borgen, is Het Kindercentrum.nl 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Alle kinderen op OBS The Thijssen krijgen de mogelijkheid over te blijven op school. Het overblijven wordt verzorgd door tien vaste overblijfkrachten.

Ondernemend leren
Bij ondernemend leren worden de eigen initiatieven van kinderen gestimuleerd en staat talentontwikkeling centraal. Kinderen worden uitgedaagd iets concreets te realiseren; een tentoonstelling of boek. 
Een leerteam bestaande uit personeel uit alle geledingen sturen dit inhoudelijk aan (school, kinderopvang, BSO).

Kunst & cultuur
Voor het schooljaar 2010-2011 heeft de Theo Thijssenschool subsidie gekregen voor de ontwikkeling van kunst en cultuureducatie. De subsidie wordt gebruikt voor een ondernemend kunst en cultuurbeleidsplan voor de kinderen. De kinderopvang, peuterspeelzaal, school, muziekschool, bibliotheek, kunstenaars in de wijk en andere instellingen voor kunst en cultuur in Zutphen brengen dit plan samen ten uitvoer.

ZAT en GGD
Het Zorg- en Adviesteam van de Theo Thijssenschool bestaat uit een GZ-psycholoog, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster, sociaal verpleegkundige, bureau jeugdzorg en vertegenwoordigers van de Regionale Expertisecentra. De GGD onderzoekt de kinderen gedurende de basisschoolperiode meerdere keren. 
 
Contactgegevens ambassadeur:
Anje Bechtel
Mulderskamp 164
7205 BZ Zutphen
anjebechtel@archipelprimair.nl
www.theothijssen-zutphen.nl

Documenten:
• Stichting Archipel - ‘Kansen voor kinderen’

Delen:

javhide.com sexsut.com