Thema: Ouderbetrokkenheid

Brede School Markeent - Weert

21 november 2012

Sinds half maart 2012 maken basisschool Het Dal, kinderopvang Humanitas, een dislocatie van OBS de Graswinkel, een gymzaal en een Welzijnsruimte deel uit van Brede School Markeent. Het afgelopen half jaar zijn de partners vooral bezig geweest met het kennis nemen van en kennis maken met elkaars organisaties, uitgangspunten en medewerkers.

 

Goede afspraken
Onlangs hebben de gebruikers van Brede School Markeent een traject ingezet met inhoudelijke afspraken en afstemming. Tijdens een studiedag probeerden zij onderlinge afstemming te vinden over hantering van omgangsvormen, de regels en de houding van de medewerkers. Deze dag heeft een aantal mooie afspraken opgeleverd, die de partners een paar keer per jaar zullen bespreken en evalueren.

Gezamenlijke projecten
Onderwijsinhoudelijk werken kinderopvang, basisschool en welzijnsorganisatie Punt jaarlijks samen in een aantal projecten. Het eerste project was een kunstproject met als thema ‘Hallo Wereld’ (thema van de Kinderboekenweek 2012), waar aan de partners van 20 september tot en met 27 oktober 2012 gezamenlijk werkten. De Sint-Maartenviering organiseerde de Markeent samen met de wijkraad.
Kinderen uit groep 5 speelden een toneelstukje over Sint Maarten en liepen vervolgens in lampionenoptocht naar het verzorgingshuis in de wijk waar zij Sint-Maartenliedjes zongen voor hoogbejaarde mensen. Op 28 november organiseert Punt Welzijn samen met de wijkraad een verbroederingsmaaltijd. De kinderen zijn al bezig met de voorbereidingen van multiculturele voorgerechtjes in het Kinderkookcafé.
 
Pilot Pedagogisch Partnerschap
De gebruikers van Brede School Markeent voeren samen een pilot uit m.b.t. Pedagogisch Partnerschap. Ouders en medewerkers van de participerende organisaties onderzoeken daarin hoe zij pedagogisch partnerschap het beste vorm kunnen geven en wat de belangrijkste waarden zijn in de ogen van ouders, leerkrachten, kinderopvangmedewerksters en welzijnsmedewerkers. Hoe kunnen zij de ouders daar het beste bij betrekken? Welke bakens gaan ze uitzetten en welke activiteiten gaan ze organiseren? De brede school voert in het najaar van 2012 interviews met de ouders. In januari 2013 zijn de belangrijkste bakens bekend. Vanaf maart 2013 organiseert de brede school activiteiten waarin de bakens (denk bijvoorbeeld aan veiligheid, respect, zelfredzaamheid) ‘body’ krijgen. In juni 2013 evalueren de partners de pilot en zetten zij de vaarroute uit voor 2013-2014. Ze doen dit samen met het IKO.

Verbinding met de wijk
Via Punt Welzijn, de woningbouwvereniging Wonen Limburg en de wijkraad zoekt deze brede school verbinding met de activiteiten in de wijk. Het Kunstproject in september en oktober geeft hiertoe aanknopingspunten. Daarnaast organiseren de wijkraad en Punt Welzijn gezamenlijk een verbroederingsmaaltijd in november. Hier krijgen de verenigingen en organisaties in de wijk de kans om elkaar te ontmoeten. Kinderen van de brede school bereiden de verbroederingsmaaltijd gedeeltelijk voor in de kooklessen op school.

Sportlessen
Bovendien huurt de brede school een combinatiefunctionaris Sport in als vakleerkracht gym, die in dienst is bij Punt Welzijn. Samen met hem heeft de school gekeken naar een zo breed mogelijk sportaanbod voor de kinderen. In samenwerking met de kinderopvang kan de brede school niet alleen onder schooltijd, maar ook in de pauzes en na schooltijd sportlessen aanbieden.

Lees hier een artikel over Brede School de Markeent.

Ambassadeur: Yvonne Vaes
BS Markeent
Het Dal 14
6006 KV  Weert
y.vaes@bs-hetdal.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com