Thema: Ouderbetrokkenheid

Wat je geeft, dat krijg je terug

06 november 2012

Volgens Stichting de Ombudsman bestaat onder leerkrachten de vrees dat ouders zich inhoudelijk teveel met het onderwijs gaan bemoeien. Om dat te voorkomen leggen leerkrachten behandelingsplannen vaak pas in het laatste stadium voor aan ouders, zonder verdere inspraak. Dat geloof je toch niet, in 2012?

Ouders en school, het lijkt een moeizame relatie. In mijn ogen heeft dat te maken met angst of onzekerheid, onbegrip en het ontbreken van een relatie tussen de professional en de ouder.

De minister van onderwijs heeft het in dit verband over "educatief partnerschap". En wat gebeurt er vervolgens? Het wordt geïnstitutionaliseerd. Scholen volgen trainingen in het omgaan met ouders. Bij goed gedrag ontvangt de school een bordje en een soort iso-label.

Maar het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat ouders serieus betrokken worden bij het onderwijs en de leerroute van hun kind? Kijk hoe serieus en klantgericht veel kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen met ouders omgaan. Daar kunnen heel wat scholen nog iets van leren.

De brede school als organisatie is een kansrijke plaats om educatief partnerschap met ouders vorm te geven. Omdat daar meerdere organisaties samenwerken en er daardoor eerder een nieuwe cultuur, ook ten aanzien van ouderbetrokkenheid, kan ontstaan. Daarbij worden ouders gezien als klant. School en kinderopvang zijn de professionals. En beide partijen, klant en professionals, hebben rechten, verantwoordelijkheden en plichten.

Tijdens onze bezoeken aan brede scholen in het land zien we gelukkig ook veel scholen die de relatie met ouders professioneel vormgeven. Bijzonder zijn de Sterrenscholen, kindcentra en pilotscholen die meedoen aan het experiment Flexibele Onderwijstijden, waarbij zij samenwerking met ouders als Ster in de visie hebben verweven. Hier gaan leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders samen in gesprek over het portfolio van hun kind: ouders en professionals stippelen samen de beste route voor hun (!) kind uit of stellen die route zo nodig bij. Vanuit wederzijds respect, vanuit een duurzame relatie. Daar is geen bordje voor nodig, dat vraagt om professioneel handelen, liefde voor het vak en de wil om, vanuit oprechte nieuwsgierigheid en vakkennis, het beste voor ieder kind te willen. Wat je geeft, dat krijg je terug. Zo simpel kan het zijn.

Job van Velsen
Projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com