Thema: Tussenschoolse opvang

Leve de koning!

22 april 2013

De Cito in de kast, bezuinigingen in de kinderopvang even niet aan denken, allemaal een  oranje kroontje op want de troonswisseling staat voor de deur. Het gonst in de brede scholen die ik de afgelopen weken bezocht. 

'Doen jullie ook mee aan de Koningsspelen?' 'Wanneer moeten jullie je ontbijtspullen bij de supermarkt halen?' 'Heb jij de tekst al van het Kroningslied?'

Het is geweldig hoe zo’n feest mensen bij elkaar brengt en creativiteit en inventiviteit aanboort.

Een van die brede scholen waar ik was, heeft bijvoorbeeld bedacht om de Koningsspelen op het Muiderslot te organiseren. Een geweldig idee dat ook meteen de aandacht trok van het Nationaal Comite Inhuldiging en de landelijke pers. Fascinerend vind ik ook te horen dat er toch ook heel wat scholen vasthouden aan hun reeds een jaar geleden geplande sportdag en dus niet meedoen aan de spelen. Gemiste kans?

Overigens, ik lees niets over de BSO of de kinderopvang? Die zijn als brede schoolpartner toch wel betrokken bij de voorbereiding en de dag zelf? Gaan jullie wel samen ontbijten? Stuur ons een leuke foto van deze dag en we maken een mooie pagina op de site, als speciale herinnering aan deze bijzondere dag.

Alle basisschoolleerlingen in Nederland gaan dus ontbijten, sporten en zingen. Dat vind ik nou echt een gewaagd statement van het organiserend Nationaal Comité. We hebben het immers over drie thema’s die op veel (brede) scholen extra aandacht behoeven of door bezuinigingen ernstig onder druk staan. Want hoe is het gesteld met het sporten van de kinderen, zijn er genoeg lokalen, vakleerkrachten, materialen en gymuren? Volgens mij is daar een slag in te maken, gelukkig staat dit ook al op de agenda van het huidige kabinet.  Maar het zou fijn zijn als daar ook concrete acties uit voortkomen!

Want hoe zit het ook alweer met muziek op school? Het Leerorkest doet in menig brede school zijn intrede en muziekdocenten die wegbezuinigd zijn worden nu ingezet voor blokfluitles op school, vaak ná schooltijd. Maar hoe zit het met het muziekonderwijs: het zuiver leren zingen, ritme houden, de maat weten? 

En als derde is er gekozen voor een heus Koningsontbijt. Geweldig, want dan krijgen in ieder geval alle kinderen die dag een ontbijtje, wat helaas lang niet altijd vanzelfsprekend meer is. De keuze voor een ontbijt is vast genomen om daarmee een lans te breken voor een goede “tussen de middagopvang”. 

Want op dat gebied is natuurlijk ook nog een forse slag te slaan. Meer en meer scholen gaan - al dan niet samen met een kinderopvangorganisatie - over op het vijf gelijke dagenmodel, of op een continurooster. Die keuze is vaak ingegeven vanuit de behoefte om meer rust in de dag te realiseren. En vooral om de onrust tussen de middag een halt toe te roepen. Wat mij betreft kun je die rust ook realiseren door de TSO onder de wet op de kinderopvang te brengen.

En dromen! We mogen, zo kan je op de site van het Comité Inhuldiging lezen, ook weer dromen! En die dan opsturen. Nou, dan weet ik het wel! Ik droom dat in ieder geval alle brede scholen in Nederland deze Koningsdag als impuls en stimulans ervaren om volop verder te gaan met hun belangrijke werk. Jullie staan daarin niet alleen, ook onze toekomstige koning hecht hier veel waarde aan, dat blijkt wel uit de invulling van deze dag.

En ik droom natuurlijk dat iedereen het belang van samen zingen inziet, in plaats van zich blind te staren op een misschien niet helemaal gelukkig gekozen tekst. Samen zingen verbindt en daar gaat het om op zo’n  belangrijke dag. En natuurlijk in de brede school.

Geniet allemaal, Oranje Boven! En nogmaals: leuke foto’s zijn welkom op post@bredeschool.nl.

Delen:

javhide.com sexsut.com