Thema: Ouderbetrokkenheid

Krimp

21 mei 2013

Help, de laatste school in het dorp gaat dicht. Allemaal de schuld van het ongrijpbare monster dat krimp heet. 

Rapporten zijn er over geschreven, taskforces hebben zich er de afgelopen jaren vakkundig op gestort, wetenschappers hebben het fenomeen onderzocht en er is weken over vergaderd. Hoe houden we het dorp leefbaar, de kinderen en hun ouders binnenboord en voorkomen we dat er een uittocht richting stad plaatsvindt?

De brede school wordt in die gevallen wel gezien als laatste redmiddel. Althans, dat lees ik vaak in allerlei rapportages. Zelf ben ik een relatieve buitenstaander op dit gebied want ik woon in Almere, een stad die tot voor kort uitsluitend groeide.  Maar in de toekomst zal ook Almere te maken krijgt met krimp, zo zijn de voorspellingen.

Al jaren is krimp een soort trending topic. Ook {breed} heeft wel eens een poging gewaagd om een praktisch en oplossingsgericht bulletin te schrijven. Net als iedere brede school is ook iedere krimpsituatie uniek en is dit thema te lastig om in een dergelijk boekje samen te vatten. Aanbevelingen of vragen in die richting zijn overigens welkom.

Afgelopen week was ik gevraagd mee te denken over een acute krimpsituatie. De vraag was: wat kan je als brede school betekenen als er in één van de kernen geen basisschool meer is? Met schoolbestuurders, wethouder, directrices kinderopvang, de muziekschool, de brede school coördinator en nog een aantal bevlogen professionals zijn we daar eens flink over gaan brainstormen. Geweldig wat een energie en ideeën zo’n middag oplevert. 

Als je maar wilt kan een middag met elkaar al een enorm effect hebben. In dit geval was de gemeente de trekker.  De gemeente bracht de organisaties bij elkaar, zorgde voor een prettige ruimte, zodat het creatieve proces kon losbarsten.

We spraken over bruggen slaan tussen de gemeentelijke kernen, over uitwisseling en samenwerking tussen de scholen onderling, over het benutten van de beschikbare locaties, over een programma aanbod verzorgd door CJG, peuterspeelzaal, BSO of bibliotheek of noem het maar, over het benutten van ICT mogelijkheden, dus leren ongeacht tijd of plaats. Activiteiten bedenken bleek helemaal een makkie, maar was minder interessant. Belangrijker vonden we het betrekken van ouders en andere bewoners bij deze ontwikkeling. 

En misschien wel de belangrijkste conclusie van de middag was dat zonder verbinding geen verbreding plaats kan vinden. Met andere woorden, de betrokkenheid van de medewerkers van de samenwerkende organisaties, en hun onderlinge relatie, is een belangrijke sleutel tot succes. Ook in krimpgebieden. En daarbij kan de brede school als aanbod of organisatie een ongelooflijk belangrijke katalysator zijn. Vol vertrouwen in een goede afloop stortte ik me aan het eind van de middag in de file. Helaas is daar de krimp nog niet toegeslagen.

Delen:

javhide.com sexsut.com