Thema: Kunst en Cultuur

Meer muziekonderwijs

04 juni 2015

Minister Bussemaker stelt tot 2020 €25 miljoen euro beschikbaar aan basisscholen om de deskundigheid van leerkrachten om muziekonderwijs te geven te vergroten.

Van de ouders vindt 85 procent het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor het verzorgen van muziekonderwijs. Het is niet dat zij geen muziek willen geven, ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.

Samenwerken met het muziekveld
Met het extra geld kunnen scholen hun leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en daarbij ook samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Scholen kunnen hier vanaf komend najaar subsidie voor aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. ‘Muziek leert ons omgaan met onze emotie, traint ons vermogen tot samenwerking en verrijkt ons leervermogen. Muziek maken is een vorm van spelen, waar we ongelooflijk veel plezier aan beleven, alleen, maar vooral ook sámen,’ aldus minister Bussemaker.

De 15 scholen die nu al van start gaan zijn geselecteerd door de regionale en stedelijke culturele expertisecentra. De ervaringen van deze scholen worden gevolgd en kunnen als voorbeeld dienen om andere scholen te inspireren. Via de Nieuwsbrief PO blijven we u op de hoogte houden van de mogelijkheden om gebruik te maken van de impuls muziekonderwijs.

Bron: Rijksoverheid

Delen:

javhide.com sexsut.com