Dossier: Ouderbetrokkenheid

Lees ook

03-02-15

Handreiking IKC-Raad

De Handreiking IKC-Raad van {Breed} verkent de verschillende mogelijkheden binnen een IKC om de MR van de school en de OC van de opvang met elkaar te integreren.

Lees meer

Agenda Ouderbetrokkenheid

Geen agendaberichten.

11-12-13

Verbindende leerkracht op brede school

Leerkrachten hebben volgens Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanze Hogeschool in Groningen, de belangrijke taak om naast goed les te geven, ook verbindingen te leggen met ouders en voorzieningen in de buurt.

Lees meer

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com