Stichting Kinderopvang Heerhugowaard

17 april 2015

Monique Bankras van de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) is sinds begin 2015 ambassadeur. De Stichting Kinderopvang Heerhugowaard heeft kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties voor buitenschoolse en tussenschoolse opvang. Daarnaast heeft de SKH een gastouderbureau, dat bemiddelt tussen ouders en gastouders.

De SKH heeft in totaal veertien locaties in Heerhugowaard. Daar biedt de stichting bovenstaande vormen van kinderopvang aan. Een aantal locaties is gevestigd in een basisschool en vormt samen met de onderwijsinstelling een brede school. Het gaat om de locaties De Cocon, De Kajuit, De Horst en Campus Columbus. De Cocon is gevestigd in de school Atalanta. De Kajuit werkt samen met basisschool De Vaart en locatie De Horst is zit in de brede school De Horst. Tot slot is Campus Columbus gevestigd in de gelijknamige basisschool. 

Op die laatste school, de Campus Columbus, hanteert men het Dalton-concept. Niet alleen de school, maar ook de kinderopvangorganisatie werkt volgens dit principe. In het Daltononderwijs ligt de nadruk op keuzevrijheid voor het kind, samenwerken met andere kinderen en de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind.

 

Campus Columbus is een kindcentrum waarin onderwijs, opvang en opvoeding verbonden zijn in één gebouw. De schooldirecteur van Campus Columbus en de locatiemanager van SKH werken nauw samen in een tot nu toe informeel managementteam. Er is één teamkamer voor het hele team, dat op veel verschillende gebieden samenwerkt. Zo doet de conciërge van de school hand- en spandiensten voor de kinderopvang.  Daarnaast mogen de leerlingen van de school gebruik maken van de keuken van de bso. Verder is er een warme overdracht tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijf naar de school. En tot slot is de externe communicatie gebaseerd op één organisatie. Die communicatie verloopt via de website www.campuscolumbus.nl.

Ambassadeur: Monique Bankras
Stichting Kinderopvang Heerhugowaard: 14 locaties in Heerhugowaard
Telefoonnummer: 072-5712045
Emailadres: info@skhhw.nl
Website: www.kinderopvang-heerhugowaard.nl

Thema's


Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com