Nieuwsbrief 9 april 2013

Job van Velsen: Voorbeeldfunctie

Op een prachtige zonnige woensdagmorgen werd ik door een medewerkster van de Marnixacademie vriendelijk verwelkomd met de woorden: "O, u bent de gastdocent, hartelijk welkom!" Ik had me al een paar weken op dit gastcollege verheugd. Er waren vragen gemaild waarover we zouden gaan praten en zelfs op twitter circuleerden tweets met teksten als:  "Lekker kritische vragen bedenken, want @jobvanvelsen komt." 

Lees meer

Gluren bij de buren

Onder de titel 'Gluren bij de buren' organiseert {Breed} in maart en april een zestal excursies naar scholen en kinderopvangorganisaties die slimme en/of praktische oplossingen hebben gevonden op het gebied van samenwerking tussen basisonderwijs, buitenschoolse opvang, dagarrangementen, huisvesting, personeel en beheer. De bijeenkomsten van 'Gluren bij de buren' zitten bijna allemaal vol. De laatste is op donderdag 18 april in Leeuwarden. Voor deze bijeenkomst zijn nog enkele plaatsen vrij. Tijdens de excursie bezoeken we onder andere IKC De Kinderkoepel in Leeuwarden. 

"Doorpakken met ontwikkelen van integrale arrangementen"

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad roepen het kabinet op om de basisvoorzieningen voor jonge kinderen verder te ontwikkelen. In de Position Paper Kinderopvang-Onderwijs-Welzijn, die de brancheorganisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, schrijven ze: "Wij willen doorpakken met het ontwikkelen van integrale arrangementen."

Lees meer

Interview: Het onderwijskansenbeleid in Nederland

Met zijn essay "Gelijke kansen, bereikt of onbereikbaar?" heeft Sjak Rutten onlangs afscheid genomen van het advies- en onderzoeksbureau Sardes. In het stuk maakt Rutten de balans op na bijna vijftig jaar gelijkekansenbeleid. Zijn conclusie: de scherpe kanten zijn wel af van de ongelijkheid in het onderwijs. 

Lees meer

Ambassadeur: Stichting Kinderopvang Heerhugowaard

Pien Huijgens van de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) is sinds begin 2013 ambassadeur van {Breed}. De Stichting Kinderopvang Heerhugowaard heeft kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties voor buitenschoolse en tussenschoolse opvang. Daarnaast heeft de SKH een gastouderbureau, dat bemiddelt tussen ouders en gastouders.

Lees meer

Publicaties over brede scholen

{Breed} heeft de afgelopen twee weken veel publicaties langs zien komen over brede scholen. Hieronder staat een overzicht.

Prima ouders: Mediawijs over leren lezen met een app
Didactief: 'Het gaat om heel de mens' over onderwijsvernieuwing in Almere
BBMP: BOinK pleit voor een radicale koerswijziging over bezuinigingen in de kinderopvang
Kader primair: 'Zoeken naar eendracht in de brede school'
Kader primair: 'Scholen, neem het voortouw!', interview met Ella Kalsbeek over de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdzorg
VBSchrift: Vorming mag weer over de morele vorming in het onderwijs.
VNG Magazine: 'Controleren of het zeeppompje goed staat, dat gaat te ver' over gemeentes die worstelen met het toezicht op de kinderopvang. 

Meer nieuws

- Ouders kunnen misgelopen toeslag kinderopvang nog aanvragen
- Boek over sociale media op school
- Opleiding tot ICT-coach

Agenda

Hier vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

10 april 2013: IPON in de Jaarbeurs
18 april 2013: Krachtig lokaal educatief beleid
18 april 2013: Het Integraal Kindcentrum van papier naar praktijk


Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van {Breed}: 

16 april 2013: Gluren bij de buren - Den Bosch en Eindhoven
17 april 2013: Gluren bij de buren - Den Haag
18 april 2013: Gluren bij de buren - Leeuwarden

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com