Verslag Gluren bij de buren Amsterdam – de Kleine Reus

2 mei 2013

help with scholarship essays De derde bijeenkomst van Gluren bij de buren was in april in Amsterdam. Met een grote groep geïnteresseerden bezocht {Breed} onder andere brede school de Kleine Reus en DE Brede School Amsterdam Zuid Oost.

Namens {Breed} waren adviseurs Alice Jansen en Aimeé de Wilde aanwezig. Alice: “Eén van de opdrachten van {Breed} is alle goede voorbeelden van brede scholen en ikc’s in Nederland boven water halen en laten zien aan het land. Vandaag bezoeken we twee van deze goede voorbeelden, de Kleine Reus en DE Brede School Amsterdam Zuid Oost. Dit zijn twee heel verschillende scholen. We willen jullie vandaag duidelijk maken dat de blauwdruk van de brede school niet bestaat. Er zijn veel verschillende voorbeelden van goede brede scholen in Nederland.”

help with writing an essay Gebouw
De Kleine Reus is gevestigd in het hartje van Amsterdam, aan de Nieuwe Looiersstraat. De school heeft in deze straat twee vestigingen, één op nummer 9 en één op nummer 49. De Kleine Reus krijgt binnenkort echter een nieuw pand tegenover het oude gebouw op nummer 9. Tussen deze twee gebouwen ontstaat een prachtig groot speelplein. De brede school de Kleine Reus bestaat uit een basisschool, naschoolse activiteiten, peuterspeelzaal, buitenschoolse -, voorschoolse- en tussenschoolse opvang. Deze organisaties maken continu gebruik van elkaars ruimten. Om dat allemaal in goede banen te leiden, is er één keer in de maand een gebouwoverleg. 

dissertation research help Geschiedenis van de Kleine Reus
De school heeft momenteel zo’n 450 leerlingen. Dat was in het begin van de jaren negentig echter wel anders, zo stelt Benedicta de Lange, directeur van de buitenschoolse opvang. “Toen de school nog de Zacharias Janssenschool heette, was dit een klein schooltje met zo’n 45 leerlingen. We stonden op de nominatie om opgeheven te worden.” Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En volgens Benedicta komt dat mede door de inzet van een groep actieve ouders uit de buurt. “Met een aantal vrijwillige moeders hebben we een naschoolse opvang in de school opgezet.” Hierdoor werd de Kleine Reus een levendige school en dat trok steeds meer ouders aan. “Eigenlijk hebben we de school met zijn allen uit het slop getrokken,” zegt Benedicta. ”Overigens is deze geschiedenis onderdeel geworden van de sfeer in de school. Ouders hebben hier nog altijd veel invloed.”

source url Visie
Miriam Heijster, directeur van de brede school de Kleine Reus, vertelt over de visie van de school: “Als brede school willen wij drie dingen bieden: goed onderwijs, een veilige opvang en uitdagende activiteiten. Op de school werken we met het concept ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat betekent onder andere dat binnenschools en buitenschools leren zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. De naschoolse activiteiten vinden allemaal plaats in en rond de school. Zo hebben wij judo, aikido, knutselen, schaken en nog veel meer. Verder gaan we geregeld naar een speeltuin of het Amstelveld, waar we ook allerlei activiteiten kunnen organiseren.”

mba admission essay writing service Stichtingen
De openbare basisschool de Kleine Reus valt onder de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De opvangorganisaties (TSO, BSO en VSO) vallen onder de Stichting de Kleine Reus Naschool. Tot slot komt er in 2014 nog een stichting bij, de Stichting de Kleine Reus Kinderdagverblijf. Deze drie stichtingen vallen vanaf dan onder één grote stichting, de Brede Reus, waartoe ook de peuterspeelzaal hoort. Miriam zegt: “We hebben aparte stichtingen opgericht, zodat ze elkaar niet onderuit kunnen halen. Mocht het ooit minder gaan met de BSO, dan kan de school gewoon blijven bestaan.”

dissertation help Tussenschoolse opvang
De Kleine Reus heeft een nieuwe vorm van tussenschoolse opvang ontwikkeld. Miriam zegt: “We noemen dat de TSO nieuwe stijl. Deze vorm van TSO begint om half twaalf in de ochtend.” Aan de hand van een filmpje over de TSO nieuwe stijl laat Miriam zien dat de leerkracht, Anne, twee uur lang ondersteuning krijgt van een pedagogisch medewerker, Marijke in dit geval. Om half twaalf komt Marijke in de klas, waarna ze meehelpt bij de les. Vervolgens krijgt Anne driekwartier pauze en gaat Marijke met de kinderen buiten spelen. De kinderen hebben in die periode ook pauze. Als die voorbij is, komt Anne weer terug in de klas en begint een dictee. Marijke helpt mee bij de taalles en neemt na een poosje een clubje leerlingen mee naar boven. Ondertussen geeft Anne een ander groepje leerlingen gewoon les in het klaslokaal. Om half twee in de middag eindigt de TSO nieuwe stijl en verlaat Marijke de klas weer. Zij heeft dan een uur pauze, waarna ze begint met de voorbereidingen van de BSO, die om kwart over drie begint. 

Miriam over de TSO nieuwe stijl: “We werken inmiddels in een aantal klassen met deze nieuwe vorm van TSO. We merken dat we met de TSO nieuwe stijl beter kunnen inzetten op de ontwikkeling van de talenten van de kinderen. Bovendien hebben is er meer tijd voor de leerlingen. In september, als het nieuwe schooljaar begint, krijgen alle zeventien klassen de TSO nieuwe stijl.” De tussenschoolse opvang is uiteraard niet verplicht. Miriam zegt: “Maar het slaat zo erg aan, dat alle leerlingen, op één na, er aan meedoen. De kosten bedragen overigens 380 euro  voor vier dagen TSO in een jaar.”

http://lacsq.org/?education=custom-thesis-papers&17f=5c Naschoolse activiteiten
De Kleine Reus biedt ook naschoolse activiteiten aan. “Deze activiteiten vinden in de school, in de speeltuin of op het Amstelveld plaats. Ouders moeten er zelf voor betalen. Omdat onze naschoolse activiteiten maar één uurtje duren, vormen ze geen concurrentie met de buitenschoolse opvang. Ouders waarvan de kinderen op de BSO zitten en die vervolgens met een naschoolse activiteit mee doen, betalen nu nog dubbel. De schol is op zoek naar een oplossing hiervoor.

http://ideeup.org/?education=best-dissertations&c58=6f Aandachtspunten en voordelen
Samenwerken binnen een brede school brengt volgens Miriam een aantal aandachtspunten met zich mee. “Overleggen met elkaar is en blijft van groot belang. Dan krijg je onderling begrip. Onlangs was ons kopieerapparaat kapot. En ja, kwam dat nu door een kind van de BSO of door een leerkracht van de school? Dat levert altijd wel even discussie op. Maar als je met elkaar in overleg gaat en als iedereen zich flexibel opstelt, kom je er meestal wel uit.” Naast deze aandachtspunten ziet Miriam vooral veel voordelen in de samenwerking. “We kunnen optimaal gebruik maken van elkaars ruimtes, tijd en talenten. Bovendien kunnen we een veilige omgeving creëren, waarin kinderen door middel van een doorgaande leerlijn kunnen opgroeien.”

Kijk hier voor een filmpje over de Kleine Reus.

Kijk op onze Facebookpagina voor foto's van Gluren bij de buren in Amsterdam. 

javhide.com sexsut.com