Nieuwsbrief 21 mei 2013

Job van Velsen: Krimp

Help, de laatste school in het dorp gaat dicht. Allemaal de schuld van het ongrijpbare monster dat krimp heet. Rapporten zijn er over geschreven, taskforces hebben zich er de afgelopen jaren vakkundig op gestort, wetenschappers hebben het fenomeen onderzocht en er is weken over vergaderd. Hoe houden we het dorp leefbaar, de kinderen en hun ouders binnen boord en voorkomen we dat er een uittocht richting stad plaatsvindt?

Lees meer

Deelname experiment integraal dagarrangement opnieuw mogelijk

Op 3 mei jl. is de gewijzigde regeling experiment integraal dagarrangement in de Staatscourant gepubliceerd. Met de gewijzigde regeling wordt deelname aan het experiment integraal dagarrangement opnieuw mogelijk gemaakt. {Breed} begeleidt de pilot.

Lees meer

Coördinatorendag over ouderbetrokkenheid

{Breed} houdt op donderdag 6 juni weer een bijeenkomst voor coördinatoren van brede scholen.  Het doel van deze dag is om de expertise over een thema te vergroten. Brede schoolcoördinatoren uit het hele land zijn dan ook uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan. Onderwerp van gesprek is ouderbetrokkenheid. 

Lees meer

Masterclass voor ambassadeurs

{Breed} organiseert op vrijdag 7 juni weer een masterclass voor haar ambassadeurs. Het thema van deze bijeenkomst is deze keer: ‘Ambities uit de praktijk en de gemeente: gaat dat samen?’ Ambassadeurs van {Breed} kunnen zich, samen met hun gemeenteambtenaar, aanmelden voor deze masterclass. 

Leer meer

Nieuwe ambassadeur: Kinderopvangorganisatie Zonnekinderen

Margriet Hofstee van kinderopvang Zonnekinderen is sinds januari 2013 ambassadeur van {Breed}. Zonnekinderen is een kinderopvangorganisatie met 23 locaties in het oosten van het land. Het hoofdkantoor van Zonnekinderen is gevestigd in Zevenaar. 

Lees meer

Publicaties over brede scholen

{Breed} heeft de afgelopen twee weken veel publicaties langs zien komen over brede scholen. Hieronder staat een overzicht.

Didactief: Leren en lesgeven in de 21ste eeuw, samen werken als team
Didactief: Reflecteren met collega’s in de klas
VBSSchrift: Sport, bewegen en gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs
BBMP: Hooggespannen verwachtingen: het krachtenveld rond Asscher
BBMP: Kinderen vragen om ICT – Internet: onontkoombaar en onweerstaanbaar

Meer nieuws

- Kinderen gaan steeds vaker naar opa en oma
- Meer aandacht voor techniek op de basisschool
- Verslag Gluren bij de buren - Den Haag

Agenda

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van {Breed}: 
6 juni 2013: Coördinatorendag over ouderbetrokkenheid
7 juni 2013: Masterclass voor ambassadeurs
6 november 2013: 9e Jaarcongres Brede School

Hier vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:
28 mei 2013: Sociale Media positief, innovatief en verstandig toepassen
7 juni 2013: Congres Bevlogen Besturen
13 juni 2013: Workshop: Kindcentrum van de Toekomst

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com