Seminar over ontwikkeling brede scholen in Europa

what should i write my paper on 3 juni 2013

best dissertation services buy school papers Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld van een brede school in België.

Job: “Ik was uitgenodigd door de Nederlandse Onderwijsraad om het seminar in Brussel bij te wonen. Afgevaardigden van zo’n twaalf landen uit de Europese Unie kwamen naar Brussel om met elkaar van gedachten te wisselen en om ervaringen met brede scholen te delen. Het was heel interessant om het verschil in onderwijs en de ontwikkeling van brede scholen in die twaalf landen te zien. Iedereen heeft te maken met een andere historie, sociale context, structuur, achtergrond en overheidsbeleid. En daardoor geeft iedereen op zijn eigen manier vorm aan de brede school.”

Het seminar begon met een lezing van Adrie van der Rest, secretaris/directeur van de Nederlandse Onderwijsraad en voorzitter van de EUNEC (European Network of Education Councils). Job: “Vooral de innovatieve en ondernemende toon waarop Adrie over onderwijs praatte, sprak mij enorm aan. Zijn uitgangspunt is: ‘Schools do not have the monopoly in learning or knowledge. Learning takes place all over the world, regardless of place of time.’ Kijk, dan heb je een mooi vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs en om te kijken of brede scholen hierin een rol kunnen spelen.”

enter site Brede scholen hebben succes
Vervolgens nam Alan Dyson, professor of Education op de universiteit van Manchester, het woord. “In zijn verhaal over brede scholen haalde hij vier belangrijke thema’s aan. Ten eerste moet een school weten wat het wil bereiken. Welke doelen hanteer je en welke strategieën gebruik je om die doelen te halen?  Daarna is het belangrijk om je te beseffen dat brede scholen verschillend zijn. Sommigen zijn heel doelgericht, maar er zijn ook scholen die met hun beleid alle kanten op schieten. Dyson stelde vervolgens dat het moeilijk is om te bewijzen dat de omgeving bijdraagt aan het succes van brede scholen. Dat komt omdat de ontwikkeling van kinderen van heel veel factoren afhankelijk is. Dysen concludeerde overigens wel dat brede scholen in het algemeen een succes zijn. Hij vindt dat de school midden in de maatschappij moet staan. ‘Door samenwerking met andere organisaties, de wetenschap en betrokkenheid van ouders en bewoners kun je je blik verbreden’. Het gaat daarbij niet om de examencijfers, maar om de lange termijndoelen. Komt een leerling uiteindelijk aan het werk, dat is interessant!”

click here Van uitzichtloosheid tot kansrijk
Susan River van de General Teaching Council in Wales vertelde in haar verhaal over een school in een voormalige kolenmijnstreek aan. “Er is daar geen werk, want de mijnen zijn dicht. Omdat er later toch geen werkt is, zijn de kinderen niet gemotiveerd om te leren. Er is in dit gebied in Wales echter een middelbare school die deze uitzichtloosheid ombuigt tot kansen. Susan vertelde dat de school daarbij de nadruk legt op netwerken en het opzetten van programma’s die bijdragen aan de behoeften van kinderen, ouders en de gemeenschap. Programma’s die betekenisvol zijn en perspectief bieden.” Job citeert Susan River: “Schools are the bedrock of a lifelong learning society.” 

custom coursework writing Ook Roemenië en Griekenland werken hard aan het verbeteren van het onderwijs
Niet alleen landen waar brede scholen al zijn ontwikkeld zijn vertegenwoordigd tijdens deze seminar. Ook de situatie in bijvoorbeeld Roemenië komt aan de orde. Magda Balica, van het Institute of Educational Sciences, vertelde over hoe een land, dat voor kort nog een dictatuur was, werkt aan het verbeteren van het onderwijs aldaar. Job zegt: “Het is heel moeilijk om in dit soort landen brede scholen op te zetten. Hetzelfde geldt voor Griekenland. Daar wijst het ministerie de directeuren van de basisschool aan. Dan heb je natuurlijk helemaal geen continuïteit. Maar het is wel mooi om te zien dat ze ook in deze landen hard werken aan het verbeteren van het onderwijs. Een vraag die Magda aan iedereen stelde was: ‘Hoe kunnen we de lach van een kind op een brede school meten en beoordelen?’ Die vraag zal me altijd bijblijven.” 

De Belgische Piet Vervaecke, directeur van het Onderwijscentrum in Brussel, vertelde over de situatie bij onze Zuiderburen. “De brede school is hier vooral een netwerkorganisatie. Een samenwerkingsverband dat zich richt op de behoeften van kinderen en jongeren, en hun ouders, en de kansen in de omgeving benut. Daarbij richten wij ons op vier aandachtsgebieden: gelijke kansen, capitalisering op verscheidenheid, aandacht voor meertaligheid en ouderbetrokkenheid.” Vervaecke stelde dat de leerkracht vaak een niet genoemde succesfactor in de brede schoolontwikkeling is. “Kennis van de omgeving, je invoelen met de doelgroep en die kennen en begrijpen is natuurlijk van groot belang,” zo citeert Job. 

http://ideeup.org/?education=umi-dissertations&6fa=20 Bezoek brede school
Na alle lezingen ging de groep afgevaardigden uiteraard ook nog een praktijkvoorbeeld bekijken. Job: “We zijn bij de gemeentelijk basisschool in Sint-Joost-aan-Zee geweest. Zij hebben een waanzinnig mooi getransformeerd schoolgebouw, waarin een enthousiast team van medewerkers hand in hand samenwerkt met de kinderen, ouders en buurtbewoners. Deze school is in deze lastige buurt echt het maatschappelijke hart. Een mooie afsluiting op een zeer nuttige en inspirerende seminar.”

Kijk voor een foto-impressie van het bezoek van Job van Velsen aan Brussel op onze Facebookpagina. Lees hier de column van Job. 

enter Presentaties
Wilt u de presentaties die Job heeft bijgewoond nalezen? Dat kan op de website van het European Network of Education Councils, www.eunec.eu. Hieronder staat een opsomming van handige documenten en boekjes over de ontwikkeling van brede scholen in Europa: 

- Your child, your schools, our future: Building a 21st century schools system SUMMAR

- Developing Children’s Zones for England (digitaal beschikbaar)

- Community Schools Unfoldes: A Review of the Literature, Top Institute for Evidence Based Education Research, TIER 

- Brede School in Brussel 1+1 is meer dan 2, Vlaamse gemeenschapscommissie

- Beyond the school gates, Can Full Service and Extended Schools Overcome Disadvantage? (digitaal beschikbaar)

- Cambridge Journal of Education

Nieuw boekje

3 juni 2013

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het who can i pay to write my essay follow site hier.

Columns van Job

3 juni 2013

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

3 juni 2013

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

3 juni 2013

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com