Verslag coördinatorendag – thema ouderbetrokkenheid

will you write my paper for me 17 juni 2013

enter {Breed} organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor coördinatoren van brede scholen. Donderdag 6 juni was het weer zover. Ruim twintig coördinatoren kwamen uit heel Nederland naar de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord om te spreken over ouderbetrokkenheid. 

Alice Jansen, adviseur van {Breed}, heet iedereen welkom op de coördinatorendag. “We gaan het vandaag hebben over ouderbetrokkenheid, bij veel brede scholen een belangrijk item. Immers, een goede ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage bij de ontwikkeling van kinderen. Het doel van vandaag is dat we inzicht geven in de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid,  met elkaar discussiëren, dilemma’s bespreken en van elkaar leren.” 

Vervolgens neemt adviseur Tonny van den Berg het woord. “Ik houd me al jaren bezig met ouderbetrokkenheid. Zo ging mijn scriptie over dit onderwerp en heb ik tien jaar gewerkt als Landelijk Coördinator voor een programma voor Turkse en Marokkaanse ouders. Ook ben ik  betrokken bij Hippy International, een internationale instelling die zich bezig houdt met ouderbetrokkenheid.”

http://mzm.cz/?education=coursework-on-a-resume&069=43 Waarachtige aandacht
Daarnaast heeft Tonny onderzoek gedaan naar welke vormen van ouderbetrokkenheid werken binnen een brede school. De belangrijkste conclusie van haar onderzoek: “zorg dat er sprake is van waarachtige aandacht.” De school moet oprecht geïnteresseerd zijn in ouders. “Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken. Het is bijvoorbeeld heel goed als leraren aan het begin van de dag buiten op het plein staan. Dan zien ze de ouders en hun kinderen de school binnenkomen. De leraren hebben dan heel even de tijd om bij te praten met ouders. Je pakt zoveel op door er gewoon te zijn. Bovendien toon je zo oprechte interesse in ouders. Omdat je weet wat er speelt, zal de communicatie veel soepeler verlopen.” 

Wederzijds begrip is dus van groot belang voor ouderbetrokkenheid. “Veel scholen zijn bezig met het vergroten van ouderbetrokkenheid. Ze volgen bijvoorbeeld cursussen of gaan naar workshops. Maar laat ik het eens omdraaien. Hoe kan het dat schoolbetrokkenheid niet bestaat? Er zijn bijna geen cursussen waar ouders leren hoe ze met leraren en de school om moeten gaan. Ouders hoeven zich niet alleen aan te sluiten bij de school, de school moet zich ook aansluiten bij de ouders. Dat is minstens zo belangrijk.”

cheapest custom essays Wat is ouderbetrokkenheid?
Alle activiteiten die scholen organiseren om de ouderbetrokkenheid te vergroten, zijn volgens Tonny onder te verdelen in vier verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. “De eerste is informatievoorziening. Dat komt eigenlijk neer op het uitwisselen van informatie. Veel scholen hebben een activiteitenplan. Dat hangen ze in de gang of op de koelkast. Hier kunnen ouders lezen wat er de komende weken allemaal te doen is in en rond de school. Informatievoorziening is belangrijk en zelfs noodzakelijk, maar het vergroot niet de betrokkenheid van ouders.”

“De tweede vorm van ouderbetrokkenheid is opvoedingsondersteuning. Dat zijn activiteiten die gericht zijn op het opvoeden van ouders. Je geeft voorlichting over hoe ze om moeten gaan met drugs, alcohol, overgewicht of teveel tv kijken. Overigens moet je goed oppassen als je dit soort voorlichtingsbijeenkomsten organiseert. Ouders denken snel: ‘ik ken de boodschap al en ik ga niet een avondje op school zitten om vervolgens te horen dat ik mijn kinderen verkeerd opvoed.’ Als je bijeenkomsten voor opvoedingsondersteuning organiseert, moet je als school met ouders in gesprek gaan om te kijken wat er speelt. Bepaal samen thema’s. Je zult merken dat er veel meer ouders komen. Besef wel dat opvoedingsondersteuning geen resultaten heeft op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. En realiseer je ook dat dit een taak is die bij de Centra voor Jeugd en Gezin is ondergebracht. Betrek hen erbij en vraag hen wat zij kunnen doen.”

dissertation uk Ontwikkelingsstimulerend gedrag
Het vergroten van ontwikkelingsstimuleringd gedrag is de derde vorm van ouderbetrokkenheid: “Dit is de meest succesvolle als je de ontwikkeling van kinderen als graadmeter neemt,” aldus Tonny. De adviseur van {Breed} haalt een internationaal onderzoek aan: “Het opleidingsniveau van moeders is de grootste voorspeller van schoolsucces van kinderen. Om ontwikkelingsstimulering van ouders bij kinderen te bevorderen, kan je als school activiteiten voor ouders organiseren. Een voorbeeld hiervan is interactief voorlezen. Veel scholen leren ouders hoe ze goed kunnen voorlezen aan hun kinderen. Het maakt overigens niet uit of dat voorlezen in het Nederlands of in een andere taal gebeurt. Kunnen de ouders geen of slecht Nederlands? Laat ze dan vooral in hun eigen taal voorlezen aan de kinderen. Het leidt voor de kinderen immers tot een rijkere taalomgeving thuis en dat leidt weer tot betere resultaten.”

De vierde en laatste vorm van ouderbetrokkenheid is de bekendste en meest voorkomende: ouderparticipatie. “Dat zijn de welbekende ouders die een handje meehelpen in de school, de informele participatie. Maar ook is er de wettelijke verplichte participatie, zoals de medezeggenschapsraad.”

http://ideeup.org/?education=help-with-dissertation&96a=a4 Aan de slag
Na de uitleg van Tonny van den Berg gaan de aanwezige coördinatoren zelf aan de slag. In het lokaal hangen vier posters met de vier vormen van ouderbetrokkenheid. De coördinatoren schrijven de vormen van ouderbetrokkenheid, die zij op school organiseren, op een post-it en plakken het geeltje op de juiste poster. Uiteindelijk blijkt dat op de poster met ‘ouderparticipatie’ de meeste post-its zitten. De poster met ‘ontwikkelingsstimulering’ heeft de minste gele papiertjes. “Dit is toch wel een duidelijk signaal,” zegt één van de aanwezige coördinatoren. “We moeten ons veel meer gaan richten op ontwikkelingsstimulering.” Tonny vult aan: “Het begint allemaal met een visie. Vervolgens moet je weten wat er speelt, waarna je doelstellingen kunt formuleren. Hierna onderneem je activiteiten, die je daarna weer evalueert. Houd in je achterhoofd dat er voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid geen makkelijke, snelle en goedkope oplossing is. Het is een langdurig en intensief proces dat je professioneel moet aanpakken.”

http://lacsq.org/?education=write-my-paper-co&402=b7 Ook ministerie zet in op ouderbetrokkenheid
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is in de persoon van Margriet Jansen ook aanwezig op de coördinatorendag. Margriet zet uiteen dat het ministerie van OCW de komende tijd in gaat zetten op ouderbetrokkenheid. “De vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, heeft ouderbetrokkenheid op de kaart gezet. Wij willen dat ouders en scholen goed gaan samenwerken. Hoe we dat willen aanpakken? Door middel van een regionale aanpak. Het ministerie gaat in het hele land startbijeenkomsten organiseren. Iedereen die bezig met ouderbetrokkenheid is voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Jullie dus ook! Op deze manier proberen we de partijen met elkaar in contact te brengen. En na de startbijeenkomsten beginnen we met het project dat we ‘collegiale consultatie’ noemen. We zoeken 52 voorbeelden van scholen die ouderbetrokkenheid goed geregeld hebben. Vervolgens gaan we schoolbesturen en schoolleiders bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Daarnaast hebben we een Facebookpagina in het leven geroepen, Ouder en School Samen. Bijna 4.000 mensen vinden deze pagina leuk. Kijk ook eens op onze pagina.” De Facebookpagina van het ministerie is te vinden via deze link.

Wilt u de presentatie van Tonny van den Berg teruglezen? Klik dan hier. En hier vindt u de presentatie van Margriet Jansen. Kijk op onze Facebookpagina voor een foto-impressie van de coördinatorendag. 

cheap essay service Dorus Rijkersschool
De coördinatorendag vond plaats op de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord. Deze school heeft een succesvol programma wat betreft ouderbetrokkenheid. Daarover leest u hier meer. 

Nieuw boekje

17 juni 2013

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=the-help-essay-questions source url hier.

Columns van Job

17 juni 2013

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

17 juni 2013

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 juni 2013

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com