Ouderbetrokkenheid is speerpunt op Dorus Rijkersschool

watch 17 juni 2013

mba essay service http://aggs.school.nz/?education=i-need-help-writing-a-compare-and-contrast-essay {Breed} organiseerde op donderdag 6 juni een coördinatorendag rond het thema ouderbetrokkenheid. Dat deze dag plaatsvond op de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-Noord was geen toeval. Deze school doet namelijk heel veel op het gebied van ouderbetrokkenheid. 

help in writing paper Hedwig Speulman is brede school coördinator op de Dorus Rijkersschool. Zij vertelt over de bijzondere school. “De Dorus Rijkersschool bestaat al sinds 1965. De wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord was toen een hele andere buurt. Veel Amsterdammers kwamen uit de stad naar De Banne. Dit was een groene wijk met veel mooie flats. In de jaren ’80 veranderde dat. Veel mensen die hier woonden, verhuisden naar Purmerend en Almere. Hun plaats werd ingenomen door allochtonen die vanuit andere wijken in Amsterdam hierheen kwamen. De buurt veranderde langzaamaan in een zwarte wijk. Het overgrote van deel van onze leerlingen is dan ook allochtoon. Overigens bouwt de gemeente vandaag de dag duurdere huur- en koopwoningen in Noord. We merken echter dat veel van de nieuwe bewoners hun kinderen op andere scholen in Amsterdam Noord doen."

follow Oudercontact medewerker
De Dorus Rijkersschool is door de jaren heen het kloppende hart van de wijk geworden. Hoe heeft deze school zoveel ouders bij de school weten te betrekken? Speulman: "We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de welzijnsorganisatie Combiwel. Onder deze organisatie vallen de Voorschool en de oudercontact medewerkster, Rebecca Weijnen. Zij richt zich op het verbeteren van het contact met ouders. Daartoe organiseert ze allerlei activiteiten in onze ouderkamer. Bovendien is zij continu in gesprek met de ouders. Dat gebeurt in een open en vertrouwelijk sfeer. Zij staat ´s morgens bij de deur als de ouders met hun kinderen binnen komen. Ze praat met de kinderen, maar vooral ook met ouders. Zo weet zij wat er speelt. Er ontstaat vanzelf een vertrouwensband.”  

“Dit lukt natuurlijk niet van de ene op de andere dag.” zegt Rebecca Weijnen. “Ouders bij de school betrekken is een heel lang en moeizaam proces. Helemaal als het overgrote deel van de ouders allochtoon is. Bovendien is een aantal van hen niet of laag opgeleid. Wij hebben heel veel analfabete ouders. Die vinden het al moeilijk om hun eigen naam te schrijven. Als zij met z’n allen in de koffiekamer zitten en ik vraag of iedereen zijn naam wil opschrijven, dan worden sommige ouders onzeker. Maar als je ervoor zorgt dat er een vertrouwde en ontspannen sfeer hangt, dan gaan de ouders elkaar helpen. En dan merk je ook dat steeds meer ouders betrokken raken bij de school en hun kinderen.”

online coursework Themabijeenkomsten
Naast koffieochtenden organiseert Rebecca ook vele andere activiteiten, zoals opvoedbijeenkomsten ter bevordering van de normale gezinssituatie, ouderinloop met de directie en activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de ouders. Brede school coördinator Hedwig Speulman zegt: “We houden geregeld themabijeenkomsten. Dat gebeurt in samenwerking met een bijvoorbeeld de maatschappelijk werker of de opvoedadviseur. De thema’s kiezen we in overleg met de ouders en kunnen uiteenlopen van overgewicht tot en met seksuele voorlichting en van de leerplicht tot en met sociale media. De ene bijeenkomst wordt drukker bezocht dan de andere, dat is afhankelijk van het thema. Bij de bijeenkomsten over bijvoorbeeld de leerplicht zat de ouderkamer helemaal vol.”

pay someone to write a paper for me Ouders helpen bij wegwerken taalachterstand kinderen
De Dorus Rijkersschool is daarnaast een programma gestart om de taalachterstand bij jonge leerlingen weg te werken. Speulman: “In 2005 zijn we gestart met VVE (voor en vroegschoolse educatie) en werken we met de methode Ko-Totaal. Dit moet  zorgen voor een vermindering van de taalachterstand bij kinderen uit groep 3. We werken hier niet alleen op school aan, maar ook de ouders en kinderen thuis. We hebben ingezet op ouderbetrokkenheid. We merkten namelijk dat veel van onze ouders weinig met hun kinderen praten. Ouders weten niet dat praten met je kind goed is voor hun taalontwikkeling. Rebecca heeft nu een methode ontdekt die ouders stimuleert om met hun eigen kind in gesprek te gaan. TOLK heet het. En dat praten hoeft niet per se in het Nederlands. Als de ouders geen Nederlands kunnen, mogen ze van ons ook in het Turks of Marokkaans met hun kinderen praten. Het gaat erom dat ze met elkaar in gesprek zijn.” 

Alle ouders van kinderen op de voor- en vroegschool worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van Ko-Totaal. De oudercontact medewerker stelt dat de start van het project echter moeizaam verliep. “Er kwamen in het begin maar heel weinig ouders. Maar met behulp van kennismakingsgesprekken en door uitleg te geven over deze activiteiten en deze ook daadwerkelijk thuis te doen, kwamen er langzaam aan steeds meer ouders. En ouders die enthousiast werden, vertelden hun ervaringen weer aan andere ouders. Nu hebben we steeds een volle ouderkamer.”

my custom essay Huiswerk voor ouders
Iedere zes weken behandelt de school een ander thema met de ouders. “Thuis gaan de ouders met dit thema aan de slag. Zo zorgen we ervoor dat ze met hun kinderen in gesprek gaan. Sinds kort geven we de ouders ook huiswerk mee. Dan moeten ze samen met hun kinderen iets creatiefs maken. Ik heb in de gang een poster opgehangen, waar alle namen van de kinderen opstaan. Degenen die hun huiswerkopdracht af hebben, krijgen een sticker. Ouders en kinderen die nog geen sticker hebben,worden gestimuleerd om het huiswerk te maken. Daardoor gaan ze ineens heel serieus met de opdracht aan de slag.” Rebecca beseft dat het heel moeilijk is om de resultaten van dit soort activiteiten en bijeenkomsten te meten. “Maar feit is dat ouders meer betrokken raken bij de school. En we weten dat dat weer positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen.”

Rebecca heeft nog een laatste voorbeeld van hoe ouderbetrokkenheid op de Dorus Rijkersschool werkt. "Ik ontdekte tijdens de naailes dat een van de moeders niet kon knippen. Ze had nog nooit iets geknipt en ze wist niet hoe ze een schaar moest hanteren. Ik heb haar toen een ‘kniples’ gegeven. Later gaf diezelfde moeder bij mij aan dat haar zoon, die in groep acht zit, ook niet kon knippen. Dat durfde zij niet tegen de leerkracht te zeggen. Maar omdat wij inmiddels een goede vertrouwensband hebben, durfde ze het wel tegen mij te zeggen. Ik heb haar een kinderschaar gegeven en ze is thuis met hem aan de slag gegaan."

Wilt u meer weten over de ouderbetrokkenheid op de Dorus Rijkersschool? Klik hier voor het volledige verslag van de coördinatorendag over ouderbetrokkenheid. Wilt u de presentatie van Hedwig Speulman teruglezen? Kijk dan hier. U kunt ook op deze site kijken, waar nog meer informatie over de Dorus Rijkersschool staat. En op onze Facebookpagina staan foto’s van de coördinatorendag. 

javhide.com sexsut.com