Verslag masterclass voor ambassadeurs

online essay editor 17 juni 2013

watch who can help me write an essay {Breed} organiseerde op vrijdag 7 juni een masterclass voor ambassadeurs. Het thema van deze bijeenkomst was: ‘Ambities uit de praktijk en de gemeente: gaat dat samen?’

persuasive essay helper Als beleidstaal dient om dromen te verwoorden en daarmee mensen te mobiliseren, wat hebben mensen uit de praktijk dan nodig om die dromen te verwezenlijken?
Als mensen uit de praktijk dromen verwezenlijken, welke woorden moeten ze dan gebruiken om het beleid te mobiliseren?
Of is er een gemeenschappelijke taal die dromen verwoordt en mensen in beweging zet?

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, opende de bijeenkomst. Hij begon met het voorlezen van bovenstaande zinnen. “Dit is toch bijna poëzie? Maar het is wel waar. Dromen, ambities, lef en samenwerking zijn heel belangrijk bij de ontwikkeling van brede scholen. Vandaag hebben we het over de vraag hoe je deze dromen en ambities kunt verwezenlijken en hoe je samenwerking kunt verbeteren. Besef dat er geen blauwdruk is. Het gaat erom dat we elkaar inspireren en dat we dilemma’s bespreken.” 

{Breed} had de volgende sprekers uitgenodigd voor deze masterclass:
- René Peeters, wethouder (Jeugd en Onderwijs) van de gemeente Almere
- Elly Dekker, beleidsmedewerker van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en betrokken bij de kopgroep wethouders
- Hanny Voskuylen, aanjager IKC van de gemeente Leeuwarden en ambassadeur van {Breed}

scientific paper writing services Almere
Eén van de gemeentes waar de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente goed verloopt, is de gemeente Almere. De verantwoordelijk wethouder, René Peeters van Onderwijs en Jeugd, vertelde hoe Almere dit geregeld heeft. “De gemeente Almere heeft een beleidsmedewerker integrale kindcentra in dienst. Deze houdt zich onder andere bezig met de harmonisatie van de peuterspeelzalen.” In Almere gaat het hele peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang. “We gebruiken de harmonisatie als trampoline naar de ontwikkeling van integrale kindcentra. Daarbij kijken we steeds naar wat het beste is voor het kind.” 

Almere heeft 130 kinderopvangorganisaties binnen de gemeente. “Ik denk dat we daarmee recordhouder zijn in Nederland. We hebben trouwens maar één organisatie voor peuterspeelzaalwerk, De Schoor. Deze organisatie is heel erg meedenkend. En dat is maar goed ook, want De Schoor gaat met de harmonisatie een derde van zijn werk verliezen.”

Peeters stelt dat een gemeente moet oppassen bij het regelen van de harmonisatie. “Een gemeente heeft namelijk geen invloed op een commerciële kinderopvangorganisatie.” Toch gaat Peeters er vanuit dat Almere in juli het principe van de harmonisatie rond heeft. “Bij ons kunnen kinderopvangorganisaties zich inschrijven op peuterarrangementen. Om dat in goede banen te leiden, hebben wij een aantal subsidievoorwaarden opgesteld, zoals geschoold personeel, financiële eisen, verplichte deelname aan ons zorgsysteem en ze moeten samenwerken met een brede school. ” Bij de harmonisatie zullen de kinderopvangorganisaties het personeel van de peuterspeelzalen overnemen. “De gemeente heeft veel geld gestoken in de opleiding van de medewerkers van de peuterspeelzaal. En omdat de gemeente in de toekomst ook veel geld zal besteden aan de kinderopvang, stemmen deze organisaties hiermee in.”

De gemeente Almere besteedt jaarlijks veel geld euro aan onderwijs. Toch kan de gemeente ook hier niet zo heel veel invloed uitoefenen. Peeters: “We mogen ons niet bemoeien met de onderwijskwaliteit. Maar we kunnen natuurlijk wel iets doen. Zo kunnen we onrust of opschudding veroorzaken.” Peeters haalt een voorbeeld aan dat de gemeente Almere ooit een lijstje met zwakke scholen in de raad behandelde. De pers pakte het op, waarna verontruste ouders kritische vragen gingen stellen. Vervolgens begonnen de scholen met het verbeteren van de resultaten. Peeters belooft: “Op het moment dat ik afscheid neem als wethouder van Onderwijs, heeft Almere geen zwakke scholen meer. Dat verzeker ik jullie.”

click here Documenten Almere: 
Voorstel aan de gemeenteraad: Harmonisatie peuterspeelzaalwerk
Notitie Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Almere
Visiedocument – Almere op weg

urgent essay help Elly Dekker
Vervolgens nam Elly Dekker het woord. Dekker is beleidsmedewerker van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en betrokken bij de kopgroep wethouders. Zij legt eerst de rol van de kopgroep wethouders uit. “De kopgroep wethouders zet zich in voor de ontwikkeling van integrale kindcentra. De club is opgezet door een wethouder uit Den Bosch.” Hij zocht een aantal medestanders om allerlei onderwerpen te bespreken. Dekker vertelt dat de kopgroep zich vandaag de dag inzet om ervoor te zorgen dat de politiek de ervaringen en meningen van de gemeentes mee krijgt. “Wij zorgen ervoor dat de gemeentes gehoord worden. De kopgroep heeft een platformfunctie. We houden ons momenteel bezig met de thema’s decentralisatie en slim samenwerken.” 

Dekker sprak hierna over de gemeentelijke rol bij de ontwikkeling van integrale kindcentra. “Nederland is een kenniseconomie. Het is dus belangrijk te investeren in de jonge leeftijd van nul tot twaalf. De ontwikkeling van integrale kindcentra is een stip op de horizon. Er is een enorme wil om het te maken. En we zijn ook eensgezind. Maar niemand weet nu precies hoe we dat moeten bereiken.” Dekker stelt dat er eerst een landelijke visie moet komen. “Wat wil je nu bereiken met kinderen van nul tot zes jaar. Zijn de ouders zelf verantwoordelijk? Laat je het aan de markt over? Of is de gemeente verantwoordelijk?” Het advies van Dekker is dat de partners elkaar op beleidsniveau moeten opzoeken, zodat ze gezamenlijk aan een oplossing kunnen werken. 

Daarnaast adviseerde Dekker dat gemeenten een regierol moeten nemen. “Gemeenten moeten goed nadenken over hoe sturend ze willen zijn. Ze moeten geen afwachtende houding hebben. Dat is niet zo handig.” Maar als gemeenten sturend willen zijn, hebben ze daar natuurlijk wel middelen voor nodig. Dekker haalt Almere aan: “Almere faciliteert veel, maar laat de professionals hun werk doen.” Dat komt ook omdat gemeenten soms weinig te zeggen hebben over de markt. Dekker concludeert: “De kamer is het erover eens: er moet één basisvoorziening komen. Maar we moeten het uit de politieke context halen en we moeten het fundament voor de kinderen centraal stellen.” 

Lees hier de presentatie van Elly Dekker. 

doctoral dissertation Leeuwarden
Als laatste vertelde Hanny Voskuylen over de situatie in Leeuwarden. Zij is aanjager voor het opzetten van IKC’s en brede scholen in deze Friese gemeente. Hanny verwees naar bovenstaande poëtische zinnen en legde daarbij de nadruk op beleid, dromen en praktijk. “Weet de beleidsmedewerkers waarover gedroomd wordt in de school? Kent de praktijk de dromen die op beleidsniveau verteld worden? Waar worden die dromen uitgewisseld? Ken je elkaar? Is er vertrouwen? Of is dromen najagen een coproductie?” 

Hanny werkt al jaren bij de gemeente Leeuwarden. “Het is belangrijk dat de mensen uit het veld je weten te vinden. Wij hebben bij de gemeente Leeuwarden vier mensen die zich bezig houden met de ontwikkeling van brede scholen en integrale kindcentra. Het helpt dat we er maar vier hebben. Daardoor gaan mensen eerder bellen. Er moet verbinding zijn van beneden naar boven. Betrouwbaarheid is daarbij heel belangrijk ,” zo stelt Hanny. “De gemeente, de school, de besturen en het hele veld: het zijn allemaal samenwerkingspartners. En het is mensenwerk. Maak het overzichtelijk!”

De gemeente Leeuwarden streeft naar een brede school in iedere wijk. “Wij willen in 2025 tien integrale kindcentra hebben. Hoe we dat gaan doen? We sluiten als gemeente aan op initiatieven uit het veld. We gaan naar het veld. We maken afspraken met schooldirecteuren en spreken over elkaars plannen. Vervolgens vormen we samen een visie. Daarbij zoeken we gezamenlijk naar kansen. Daar moet je lef voor hebben en creatief voor zijn.” 

Hanny haalt het voorbeeld van de Kinderkoepel aan. Deze school in Leeuwarden is een samenwerking tussen een openbare en een christelijke school. “De openbare school had weinig leerlingen en werd bijna opgeheven.” En dus kwam het plan om samen te gaan werken. Het kan volgens Hanny overigens wel even duren voordat de samenwerking volledig van de grond is. “We zijn al een paar jaar bezig en ze hebben sinds kort één conciërge en één  huismeester. En onlangs hoorde ik dat ze nadenken over het anders inzetten van personeel.”

term paper help Documenten Leeuwarden:
Lees hier de presentatie van Hanny Voskuylen. Documenten van de gemeente Leeuwarden:
Beleidskader – vastgesteld door raad
Beleidsregel medegebruik en verhuurd huisvesting basisonderwijs
Kadernotitie – Harmonisatie kinderopvang peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden mei 2011
Punt 7 tussenrapportage bredeschool – IKC 2013

essay title help Vragen en aanbevelingen
Na afloop van de masterclass kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen en aanbevelingen te doen. Eén van de aanwezigen wilde weten hoe de harmonisatie kansen biedt voor de ontwikkeling van IKC´s. {Breed} zou hiervoor een (start)document kunnen maken. Ook wilden de ambassadeurs en hun gemeenteambtenaren weten welke kant het opgaat met de harmonisatie. Dit wordt binnenkort bekend gemaakt. Een andere vraag ging over het verschil in kosten voor IKC’s en brede scholen. Een IKC heeft immers één leidinggevende. Is dat goedkoper? Tot slot wees iemand op de slechte beeldvorming van een IKC. ‘Hoe zorg je landelijk en plaatselijk voor meer goede informatie aan ouders?’ 

Daarnaast kreeg {Breed} een aantal aanbevelingen. Zo gaven de aanwezigen aan dat {Breed} een dergelijke bijeenkomst voor wethouders zou kunnen organiseren, zodat er meer ambitie komt in de gemeenten. Daarnaast zou er een masterclass met bestuurders, directeuren en ambassadeurs moeten komen. En tenslotte wilden de aanwezigen graag een keer een masterclass over onderwijshuisvesting. 

Nieuw boekje

17 juni 2013

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het college thesis http://lacsq.org/?education=buy-a-college-paper&ed7=ac hier.

Columns van Job

17 juni 2013

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

17 juni 2013

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 juni 2013

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com