Nieuwsbrief 2 juli 2013

Job van Velsen: Modder gooien

We hebben nu ook een Nationale Modderdag, zo las ik afgelopen zaterdag in de krant. Een foto van een modder etende peuter op een kinderdagverblijf vergezelde het verslag. Kinderen moeten veel meer met de natuur en elementen in aanraking komen, is zo’n beetje de achterliggende gedachte. 

Lees meer

Programma 9e Jaarcongres Brede School bekend

Op woensdag 6 november vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het 9e Jaarcongres Brede School plaats. Onlangs is het programma van dit congres bekend gemaakt. {Breed} is hierbij uiteraard ook aanwezig. 

Lees meer

Kwaliteit kinderdagverblijven gestegen

De pedagogische kwaliteit van kinderdagverblijven is na een periode van achteruitgang voor het eerst weer gestegen. Dat is gebleken uit een onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). 

Lees meer

Kunsteducatie leidt tot ontwikkeling specifieke vaardigheden

Kinderen en jongeren die les krijgen in kunst en cultuur doen niet alleen kunstzinnige vaardigheden op, maar ontwikkelen ook hun waarnemingsvermogen, verbeeldingskracht, uitdrukkingsvermogen, onderzoekende houding, vasthoudendheid, reflectievermogen en communicatieve vaardigheden. Dat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Kinderopvang vergelijken op Kinderopvangkaart.nl

Ouders die op zoek zijn naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau kunnen via www.kinderopvangkaart.nl opvanglocaties met elkaar vergelijken. De website is een initiatief van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen en heeft als opdrachtgever het ministerie van SZW. 

Praktijkdag - Zorg in de brede school

{Breed} organiseert donderdag 19 september 2013 een praktijkdag voor IB'ers, coördinatoren en directeuren in de brede school en het integraal kindcentrum. Het thema van deze praktijkdag is: zorg in de brede school. 

Lees meer

Publicaties over brede scholen

{Breed} heeft de afgelopen twee weken veel publicaties langs zien komen over brede scholen. Hieronder staat een overzicht.

Vbschrift, juli 2013: ‘Onderwijs moet zichzelf opnieuw uitvinden’ – Interview met Saskia Brand-Gruwel, professor Learning Sciences aan de Open Universiteit
Vbschrift, juli 2013: ‘Met onderwijs en ICT ben je nooit klaar’
Ingrado magazine, juni 2013: Scholen zijn verplicht maatwerk te bieden
GO! – AGIOn: Naar een inspirerende leeromgeving – instrument voor duurzame scholenbouw

Meer nieuws

- CBS: uitstroom kinderopvang groter dan instroom
- Boekje over profileren van een school
- Goede vraag
- Groene scholen maken kans op financiële bijdrage

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

19 september 2013: Praktijkdag - Zorg in de brede school
9 oktober 2013: Cursus medezeggenschap
24 oktober 2013: NSIB Ontmoetingsdagen
6 november 2013: 9e Jaarcongres Brede School

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com