Nieuwsbrief 30 juli 2013

Kleine scholen gaan steeds vaker samenwerken

Scholen met weinig leerlingen hoeven sinds kort niet meer te vrezen voor acute sluiting. Toch zoeken ze steeds vaker andere scholen of stichtingen op om samen te werken. Samen beginnen ze een nieuwe basisschool of zetten ze een integraal kindcentrum op. 

Lees meer

Ambassadeurs van {Breed}

{Breed} kent meer dan vijftig brede scholen die een goed voorbeeld voor andere scholen kunnen zijn. Ambassadeurs worden die genoemd. Bent u op zoek naar een goed voorbeeld van een brede school of een kinderopvangorganisatie? Of wilt u wel eens contact met iemand die veel ervaring heeft met brede scholen of kinderopvang? Kijk dan eens op de Ambassadeurspagina

Brancheorganisatie komt met nieuwe versie Meldcode

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een nieuwe versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Aanleiding daarvoor is een recente wetswijziging, waarin onder andere staat dat medewerkers in de kinderopvang verplicht zijn om kindermishandeling en (het vermoeden) van een zedendelict te melden.

Lees meer

Zomerscholen: laat van je horen!

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat bijna alle scholen in Nederland dicht zijn. Een aantal scholen is echter nog steeds open. Nederland heeft namelijk een groot aantal zomerscholen, die in de zomervakantie gewoon doorgaan met lesgeven. Rekenen, taal en geschiedenis dus, in plaats van zwemmen, op vakantie en buiten spelen. 

Lees meer

Praktijkdag - Zorg in de brede school

{Breed} organiseert donderdag 19 september 2013 een praktijkdag voor IB'ers, co√∂rdinatoren en directeuren in de brede school en het integraal kindcentrum. Het thema van deze praktijkdag is: zorg in de brede school. 

Lees meer

Leesvoer voor in de vakantie

Alle scholen in Nederland hebben inmiddels vakantie. Juffen, meesters, schooldirecteuren en combinatiefunctionarissen hoeven de komende weken niet aan werk te denken. Toch zijn er genoeg mensen die zich in hun vrije tijd verdiepen in hun vakgebied. Daarom geven de adviseurs van {Breed} tips over interessante vakliteratuur. Deze tips zijn voor mensen die in het onderwijs of de kinderopvang werken. 

Lees meer

Meer nieuws

- Meer faillissementen in de kinderopvang
- Scholen moeten leraren ontslaan
- Engels in de kleuterklas
- Daling aantal banen kinderopvang zet door

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

19 september 2013: Praktijkdag - Zorg in de brede school
9 oktober 2013: Cursus medezeggenschap
24 oktober 2013: NSIB Ontmoetingsdagen
6 november 2013: 9e Jaarcongres Brede School

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com