Ingrado - Scholen zijn verplicht maatwerk te bieden

19 augustus 2013

Ingrado Magazine heeft een artikel geschreven over de voorbereidingen op de invoering van het passend onderwijs. Een school is volgens de Wet gelijke behandeling verplicht aanpassingen door te voeren, zodat kinderen die een beperking hebben, op deze school les kunnen volgen. Soms zijn ouders en scholen het niet eens. Lees hier meer over. 

Ingrado - Scholen zijn verplicht maatwerk te bieden

Thema's

Zorg
javhide.com sexsut.com