Nieuwsbrief 24 september 2013

Vader en moedertje spelen

{Breed} organiseerde afgelopen vrijdag samen met de PO-Raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang een studiedag met als titel 'Op weg naar een IKC'. Voor schoolleiders en hun partner uit de kinderopvang, of natuurlijk andersom. "De samenwerking tussen onderwijs en opvang binnen een IKC is een soort van vader en moedertje spelen," stelde een schoolleider simpel vast. De schoolleider vervolgde "In een gezin moet je het als ouders ook met elkaar eens worden om tot de beste opvoeding van je kinderen te komen. In een IKC heten die ouders dan kinderopvang en onderwijs."

Lees meer

 

Ambassadeur: Kinderopvangorganisatie Korein

Angelique Sterken van de Korein Groep is sinds half 2013 ambassadeur van {Breed}. Korein Kinderplein, onderdeel van de Korein Groep, heeft in het oosten van Brabant 130 vestigingen voor kinderopvang. In het oog springend is de samenwerking op integraal kindcentrum Mondomijn in Helmond.

Lees meer

Op weg naar een IKC!

Het ‘bouwen’ van een Integraal Kind Centrum (IKC) is een avontuur van veranderingen. Deze veranderingen vinden plaats in verschillende organisaties, en op verschillende niveaus. Om deze ontwikkeling te ondersteunen organiseerden de PO-Raad, de brancheorganisatie Kinderopvang en {Breed} op 20 september de bijeenkomst ‘Op weg naar een IKC’.

Lees meer

Jaarcongres Brede School

{Breed} neemt ook dit jaar weer deel aan het Jaarcongres Brede School. De negende editie van dit congres vindt op 6 november 2013 plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. U komt toch ook?

Lees meer

Praktijkdag doorgaande leerlijn

Bijna iedere brede school werkt aan een doorgaande ontwikkelingslijn. Tijdens de praktijkdag van 11 oktober besteedt {Breed} aandacht aan hoe die doorgaande ontwikkelingslijn van 0-6 jaar er uit kan zien. Wat is een doorgaande lijn en wat niet?

Lees meer

Meer nieuws

- Prinsjesdag 2013 - gevolgen voor het onderwijs
- 'Kunst en cultuur belangrijk voor brede ontwikkeling van kinderen'

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

9 oktober 2013: Cursus medezeggenschap
11 oktober 2013: Praktijkdag doorgaande leerlijn
24 oktober 2013: NSIB Ontmoetingsdagen
6 november 2013: 9e Jaarcongres Brede School

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com