Nieuwsbrief 15 november 2013

Lerende netwerken

{Breed} organiseert in het schooljaar 2013/2014 een drietal lerende netwerken. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de deelnemers de diepte in op een bepaald onderwerp. De onderwerpen zijn: kwaliteitsverbetering in de brede school, doorgaande lijn 0-6 jaar en sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de brede school. 

Lerend netwerk: kwaliteitsverbetering in de brede school

Vanuit een gezamenlijke visie werken aan de ontwikkeling van alle kinderen. Dat doel streven de meeste mensen die op een IKC of brede school werken dagelijks na. De praktijk van alledag is echter vaak weerbarstig. Goede bedoelingen sterven soms in praktische problemen. Wilt u hulp bij het verbeteren van de kwaliteit van uw brede school of integraal kindcentrum? Schrijf u dan in voor het lerend netwerk 'kwaliteitsverbetering in de brede school'. Jeanette Doornenbal verzorgt op 11 december de eerste bijeenkomst van dit lerend netwerk. Zij gaat daarbij in op de effectief bewezen factoren en zet daarmee de toon voor de rest van de bijeenkomsten. 

Lees meer

Lerend netwerk: doorgaande lijn 0-6 jaar

De ontwikkeling van jonge kinderen staat al vele jaren in de belangstelling. Terecht, want jonge kinderen zijn de toekomst. Bovendien wordt in de eerste levensjaren de basis gelegd voor het verdere leven. {Breed} organiseert dit schooljaar een lerend netwerk ter verbetering van de kwaliteit van het aanbod aan jonge kinderen. De eerste bijeenkomst is op 12 december. 

Lees meer

Lerend netwerk: sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de brede school

Sport is van groot maatschappelijk belang. Het is gezond en brengt mensen bij elkaar. Kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden tijdens sport- en spelactiviteiten. {Breed} wil brede scholen graag helpen bij het ontwikkelen van een gericht aanbod op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Tijdens het lerend netwerk 'sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de brede school' gaan de deelnemers hiermee aan de slag. De eerste bijeenkomst is op 17 december. 

Lees meer

Inschrijven voor de lerende netwerken

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de lerende netwerken. Op www.bredeschool.nl/lerendnetwerk vindt u een inschrijfformulier, waarmee u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomsten. Wilt u weten wat er tijdens ieder lerend netwerk aan de orde komt? Klik dan op de desbetreffende link. Deelname aan de lerende netwerken is overigens gratis!

Vragenlijst nulmeting

Er zijn meer dan 1600 brede scholen in Nederland. In brede scholen werken organisaties samen om een meerwaarde te creëren voor kinderen. De goede dingen doen en de dingen goed doen. Dat klinkt simpel, maar is dat het ook?

{Breed} is erg benieuwd naar 'de stand van het land' wat betreft de ontwikkeling van brede scholen. Hoe vinden brede scholen dat ze het nu doen? Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een enquête gemaakt. De enquête bestaat uit zeven vragen en vindt u op onze website. Wij vragen een paar minuten van uw tijd om deze vragenlijst in te vullen. Enorm bedankt!

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com