Nieuwsbrief 10 december 2013

Visie

In Nieuw Zeeland wil men dat ‘young people’ creatief, ondernemend en daadkrachtig zijn tegen de tijd dat ze de maatschappij betreden. Positief over en vanuit hun eigen identiteit en ‘connected’ met de wereld om zich heen. ‘Active seekers, users and creators of knowledge’, dat is waar ze in Nieuw-Zelaand naar streven. Wauw, over inspiratie gesproken!

Lees meer

Asscher wil peuterspeelzaal en kinderopvang integreren

De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, wil peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang samen brengen in één stelsel. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Asscher dat de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven vanaf 1 januari 2016 met dezelfde kwaliteitseisen en regelgeving te maken krijgen. 

Lees meer

Kinderopvangorganisaties werken aan visie voor sector

Een aantal kinderopvangorganisaties in Nederland wil de komende maanden een toekomstvisie voor de kinderopvangsector ontwikkelen. Daarnaast wil de sector een Koplopersgroep Kinderopvang in het leven roepen. De organisaties KIK (Kwaliteit in Kinderopvang) en KINDwijzer nemen hierin het voortour. 

Tips over cultuureducatie op brede scholen

Hoe kan je kunst- en cultuureducatie op een brede school het beste aanpakken? In de publicatie 'De kracht van schakels' beschrijft EDU-ART tips en succesfactoren van kunst- en cultuureducatie.

Lees meer

Pilot gemeentebrede dagarrangementen

Tussen juni 2012 en juni 2015 begeleidt {Breed} drie gemeenten bij het realiseren van dagarrangementen. Het doel hiervan is dat zij daarbij belemmeringen opsporen en binnen de wettelijke kaders zoeken naar mogelijke oplossingen. De gemeenten wisselen gedurende de pilot vragen en ervaringen met elkaar uit. Ze agenderen problemen en maken juridische, financiële en bestuurlijke knelpunten inzichtelijk. Ten slotte dragen ze de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan over aan andere gemeenten, aan de overheid en aan bestuurders in de onderwijs- en opvangsector. Scholen kunnen zich tot en met 1 april 2014 opgeven voor deze pilot. Bent u geïnteresseerd in deze pilot? Neem dan contact op met het Landelijk Steunpunt

Meer nieuws

- Denk mee over Jaarcongres Management Kinderopvang 2014
- Zestig mensen uit kinderopvang door VOG
- Onderzoek AOb: aantal leerlingen per leraar stijgt
- Najaarsbijeenkomst Bouwstenen voor Sociaal

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

12 december 2013: NME, dat doe je samen
29 januari 2014: Conferentie medezeggenschap
10 maart 2014: Samen verder vooruit!

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com