Nieuwsbrief 21 januari 2014

Vermaledijde tien minutengesprekken

Kunnen die tien minutengesprekken in het onderwijs anno 2014 nou niet eens anders georganiseerd worden? Zie hier één van de uitkomsten van een hartstikke boeiende en leuke landelijke "werkbijeenkomst" voor ouders, medezeggenschapsraden uit het onderwijs, oudercommissies uit de kinderopvang en leidinggevenden uit de sectoren onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk. 

Lees meer

Kinderopvang heeft positief effect op ontwikkeling kinderen

Amerikaanse onderzoekers van de Arizona State University hebben aangetoond dat kinderopvang een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het effect is het grootst bij kinderen uit een gezin met een laag inkomen. De Amerikanen hebben kinderen onderzocht die vanaf 1940 gebruik maakten van het kinderopvangprogramma the Lanham Act. Deze the Lanham Act maakte kinderopvang mogelijk, omdat vaders in het leger zaten en moeders aan het werk moesten.

Lees meer

Ouders geven tips om samenwerking met school en opvang te verbeteren

"Ouders, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal moeten functioneren als team" en "maak de tien minutengesprekken meer op maat", dat zijn twee van de tien tips die zijn opgesteld tijdens een avond waarbij ouders en professionals uit onderwijs en kinderopvang met elkaar in gesprek gingen over het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Lees meer

Staatssecretaris steunt plan voor coöperatie scholen niet

De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, vindt dat kleine scholen, die met sluiting worden bedreigd, moeten samen werken met andere scholen uit de regio. Een coöperatie met een school uit een heel ander deel van het land, vindt hij geen goed plan. 

Lees meer

Digitale kwaliteitskaart

{Breed} heeft de 'Kwaliteitskaart brede school & Integraal Kindcentrum' ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen en integrale kindcentra aan de slag om alle belangrijke aspecten van de school in beeld te krijgen. U kunt de Kwaliteitskaart opvragen bij het Landelijk Steunpunt of downloaden via deze link. Maar u kunt ook gebruik maken van de digitale versie van de Kwaliteitskaart. Iedereen die op een brede school werkt, kan een account aanmaken en de kaart online invullen. De resultaten worden bewaard zodat u over een jaar nog eens kunt kijken welke stappen er zijn gemaakt. 

Meer nieuws

- Den Bosch: steeds meer scholen met continurooster
- Initiator Leerorkest is Amsterdammer van het Jaar
- Wat betekent Passend Onderwijs voor de huisvesting?
- Nederland is 76 Excellente Scholen rijker

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

29 januari 2014: Conferentie medezeggenschap
5 februari 2014: Netwerk 0-6 jaar
6 februari 2014: Congres Jongeren & Social Media
13 februari 2014: Netwerk Kwaliteit
10 maart 2014: Samen verder vooruit!

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com