Nieuwsbrief 4 maart 2014

Wijze raad

Terwijl ik deze column op twaalf kilometer hoogte schrijf, velen op wintersport zijn of de ontspanning in het carnaval zoeken, is het niet altijd vakantie. Ik werk er, overigens met veel plezier, stevig op los, inclusief nogal wat avonden. 

Lees meer

Gluren bij de buren 2014 - thema MFA

{Breed} organiseert ook in het schooljaar 2013/2014 weer een serie Gluren bij de buren. Op woensdag 26 maart staat het thema 'de samenwerking binnen een multifunctionele accommodatie' centraal. In deze excursie laten we zien hoe er op twee bijzondere locaties een samenwerking tot stand is gekomen, na oplevering van het gebouw. Dit is niet de makkelijkste weg, maar deze twee brede scholen laten zien dat niets onmogelijk is. 

Lees meer

Inschrijven voor Gluren bij de buren 2014 kan hier. 

Gluren bij de buren 2014 - thema Krimp

Op dinsdag 20 mei staat er wederom een Gluren bij de buren op de planning. Het thema van deze sessie is Krimp. Bijna iedere gemeente, schoolbestuur en kinderopvangorganisatie heeft ermee te maken: een terugloop van het aantal kinderen. Het bundelen van voorzieningen is een goede mogelijkheid om de infrastructuur voor de jeugd op peil te houden. Tijdens deze excursie laten wij zien hoe een gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties omgaan met het teruglopend aantal kinderen en hoe zij werken aan kindcentra om voorzieningen te bundelen. 

Lees meer

Inschrijven voor Gluren bij de buren 2014 kan hier. 

Eerste bijeenkomst Netwerk Kwaliteit

Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanze Hogeschool in Groningen, sprak tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk Kwaliteit. Zij gaf uitleg over een aantal bewezen factoren voor het verbeteren van de kwaliteit van een brede school en een integraal kindcentrum. De komende maanden gaan de deelnemers van het Netwerk Kwaliteit hiermee aan de slag.

Lees meer

PO-Raad wil einde aan btw-regeling op brede scholen

Scholen die samenwerken met een kinderopvangorganisatie en waarbij de pedagogisch medewerkers van deze organisatie meehelpen in de klas, moeten gevrijwaard worden van btw. Dat vindt Rinda den Besten, de voorzitter van de PO-Raad. Zij noemt de btw 'Belasting Tegen samenWerken'. 

Lees meer

Oriënterend onderzoek wijst op positieve effecten van Integrale Kindcentra

Hoewel het om voorspellingen gaat en aanvullend onderzoek nodig is, blijkt uit het eerste onderzoek naar integrale kindcentra dat er een positieve invloed verwacht wordt op de ontwikkeling van kinderen. Beleids- en onderzoeksadviseur Marlijn Antonides zegt: "Dat is goed nieuws gezien het voorgestelde ‘alternatief scenario peuteropvang’ van de VNG, waarin opnieuw de hoop gevestigd wordt op een integrale basisvoorziening."

Lees meer

Meer nieuws

- Kabinet ziet niets in peuterplannen VNG
- Landelijk Steunpunt actualiseert database
- Veel animo voor project Gezonde School

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

5 maart 2014: Lezing over discipline in het onderwijs
6 maart 2014: Netwerk Sport en een gezonde leefstijl
10 maart 2014: Samen verder vooruit!
19 maart 2014: Conferentie Openbaar onderwijs verbindt
21 maart 2014: Regionale Dagen Jonge Kind
29 maart 2014: Startbijeenkomst Landelijke Ouderraad
22 april 2014: Jaarcongres Management Kinderopvang

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com