Nieuwsbrief 15 april 2014

Een volle tank

The engine of opportunities. Wat een machtige titel voor het vierdaagse congres van the National coalition for communityschools, dit jaar in Cincinnati USA. En wij waren er afgelopen week bij! Sterker, we mochten zelfs een presentatie geven over de Nederlandse brede schoolaanpak. 

Lees meer

Deel kopgroep wethouders zwaait af

De kopgroep wethouders voor kindcentra is een groep vooruitstrevende wethouders die zich vanuit hun gemeente inzetten voor de vorming van integrale kindcentra. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zwaait een aantal wethouders af. Daarnaast is er weer ruimte voor nieuwe wethouders. 

Lees meer

"De samenwerking formaliseren is heel belangrijk"

Het Jaarcongres Management Kinderopvang staat voor de deur. Op dinsdag 22 april, komen de onderwijs- en de kinderopvangwereld in Ede samen om te spreken over samenwerking binnen brede scholen en integrale kindcentra. Onder andere Yvette Vervoort, adviseur van {Breed} zal daar spreken. "Tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang geef ik een handreiking hoe scholen en kinderopvangorganisaties binnen zeven stappen tot een samenwerkingsovereenkomst kunnen komen." 

Lees meer

Gaat u ook mee Gluren bij de buren?

Bijna iedere gemeente, schoolbestuur en kinderopvangorganisatie heeft ermee te maken: een terugloop van het aantal kinderen. Zowel in de grotere steden als in de plattelandsgebieden en voormalige groeisteden wordt de krimp een steeds groter probleem. Het bundelen van voorzieningen is een goede mogelijkheid om de infrastructuur voor de jeugd op peil te houden. Tijdens deze Gluren bij de buren laten wij zien hoe een gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties omgaan met het teruglopend aantal kinderen en hoe zij werken aan de vorming van kindcentra om op die manier voorzieningen te bundelen. Daarbij is samenwerking van groot belang.

Lees hier meer over Gluren bij de buren. 

Nieuwe website helpt bij verbouwing schoolgebouw

Veel scholen in Nederland hebben te kampen met achterstallig onderhoud van het schoolgebouw. Verbouwing van het pand heeft voor veel directeuren en besturen nogal wat voeten in de aarde. Via de nieuwe website www.scholenbouwatlas.nl kunnen zij zich inlezen in actuele verbouwopgaven. Bovendien vinden ze op deze webpagina een aantal inspirerende voorbeelden van verbouwingen. 

Lees meer

Digitale Kwaliteitskaart

{Breed} heeft de 'Kwaliteitskaart brede school & Integraal Kindcentrum' ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen en integrale kindcentra aan de slag om alle belangrijke aspecten van de school in beeld te krijgen. U kunt de Kwaliteitskaart opvragen bij het Landelijk Steunpunt of downloaden via deze link. Maar u kunt ook gebruik maken van de digitale versie van de Kwaliteitskaart. Iedereen die op een brede school werkt, kan een account aanmaken en de kaart online invullen. De resultaten worden bewaard zodat u over een jaar nog eens kunt kijken welke stappen er zijn gemaakt. 

Meer nieuws

- Onderwijsraad: 'Toezicht moet gericht zijn op brede onderwijskwaliteit'
- Asscher wil jonge leraren behouden voor de toekomst
- School met goede leider geeft betere lessen

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

22 april 2014: Jaarcongres Management Kinderopvang
20 mei 2014: Gluren bij de buren 2014: thema Krimp
5 juni 2014: Congres Bevlogen Besturen
19 juni 2014: Landelijk Symposium: Leerlingzorg in het passend onderwijs

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com