Nieuwsbrief 29 april 2014

Doldwaze dagen

Wat een leuke weken waren dit! Emoties en adrenaline, ze volgden elkaar in razend tempo op. Van een lezing in Amerika, via de paashaas en Koningsdag naar pure trots om de geboorte van een samenwerkingsvrucht… en dan schijnt ook nog eens de zon. 

Lees meer

Nieuwe handleiding 'Continue screening kinderopvang'

Het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vele andere partners hebben onlangs de handleiding 'Continue screening kinderopvang' uitgebracht. Hierin staat beschreven hoe kinderopvangorganisaties met deze nieuwe wetgeving aan de slag kunnen. 

Lees meer

Lezing Congres Management en Kinderopvang

De projectleider van {Breed}, Job van Velsen, sprak onlangs op het Jaarcongres Management Kinderopvang. Het thema van dit congres was 'Kinderopvang en Brede Scholen: Samen sterker'. Van Velsen mocht dromen over de toekomst van brede scholen. 

Lees meer

Laatste kans inschrijving Gluren bij de buren

Bijna iedere gemeente, schoolbestuur en kinderopvangorganisatie heeft ermee te maken: een terugloop van het aantal kinderen. Zowel in de grotere steden als in de plattelandsgebieden en voormalige groeisteden wordt de krimp een steeds groter probleem. Het bundelen van voorzieningen is een goede mogelijkheid om de infrastructuur voor de jeugd op peil te houden. Tijdens deze Gluren bij de buren laten wij zien hoe een gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties omgaan met het teruglopend aantal kinderen en hoe zij werken aan de vorming van kindcentra om op die manier voorzieningen te bundelen. Daarbij is samenwerking van groot belang.

Lees hier meer over Gluren bij de buren. 

Nieuwe brochure: Op weg naar een IKC

{Breed} heeft in samenwerking met de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) de brochure 'Op weg naar een IKC' ontwikkeld. Deze brochure bevat beschrijvingen van een aantal integrale kindcentra, een stappenplan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen en een aantal handige bijlagen. U kunt de brochure downloaden via de website. 

Lees meer

Resultaten van de Netwerken [filmpje]

{Breed} zit midden in haar serie Netwerken. Zo'n 150 mensen uit het onderwijs, de kinderopvang en gemeenten doen mee aan deze meerdaagse praktijkbijeenkomsten rond de thema's Kwaliteit, 0-6 jaar en Sport en een Gezonde Leefstijl. De Netwerken hebben reeds een aantal concrete resultaten opgeleverd. Bekijk hier een filmpje over de Netwerken. 

Meer nieuws

Advies: Goede medezeggenschap in het onderwijs
- Visienota: Hoe breed is uw school?
- Opleiding Specialist Brede School

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

20 mei 2014: Gluren bij de buren 2014: thema Krimp
5 juni 2014: Congres Bevlogen Besturen
11 juni 2014: Regiobijeenkomst overheveling buitenonderhoud
19 juni 2014: Landelijk Symposium: Leerlingzorg in het passend onderwijs

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com