Nieuwsbrief 27 mei 2014

21st century

Afgelopen week verscheen het advies ' Een eigentijds curriculum' van de Onderwijsraad. In dit advies benadrukt de raad het belang van zogenoemde vaardigheden van de 21ste eeuw, zaken als ICT- geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit, sociale vaardigheden en culturele geletterdheid. Als u mijn blogs volgt dan zal u niet verbaasd zijn dat dit advies mij als muziek in de oren klinkt!

Lees meer

Onderwijsraad wil 21ste-eeuwse vaardigheden in curriculum

Scholen en de overheid moeten zich inzetten voor vernieuwing van het curriculum. In een advies aan het kabinet stelt de Onderwijsraad dat de zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden centraal moeten komen te staan. Het gaat om vaardigheden als ICT-geletterdheid, probleemoplossingsvermogen, kritisch denken, creativiteit en sociale competenties. 

Lees meer

Kinderopvang: meer inspraak voor ouders en stijging toeslag

De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Dat heeft de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, bekend gemaakt. De toeslag wordt ge├»ndexeerd naar de loon- en prijsontwikkeling. Dat is goed nieuws voor de kinderopvangsector, die de afgelopen tijd vooral slecht nieuws te verwerken kreeg. 

Lees meer

Nieuwe Ambassadeurs

{Breed} heeft weer twee nieuwe Ambassadeurs: Jan Maarten Dank, clustermanager van kinderopvangorganisatie KindeRdam uit Rotterdam en Erna Wouters van de Brede School Ridderkerk. Meer informatie over KindeRdam leest u hier en hier vindt u alles over de Brede School Ridderkerk. Meer informatie over de Ambassadeurs vindt u op deze pagina.

Nieuwe brochure: Op weg naar een IKC

{Breed} heeft in samenwerking met de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) de brochure 'Op weg naar een IKC' ontwikkeld. Deze brochure bevat beschrijvingen van een aantal integrale kindcentra, een stappenplan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen en een aantal handige bijlagen. U kunt de brochure downloaden via de website. 

Lees meer

Meer nieuws

- Regels samenwerkingsschool versoepeld
- Middelbare scholen mogen onderwijstijd soepeler inzetten
- Pesten houdt veel mensen bezig

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

5 juni 2014: Congres Bevlogen Besturen
11 juni 2014: Regiobijeenkomst overheveling buitenonderhoud
11 juni 2014: Landelijk Congres Peuterspeelzalen
19 juni 2014: Landelijk Symposium: Leerlingzorg in het passend onderwijs
11 november 2014: 'Naar andere schooltijden, en dan?'

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com