Nieuwsbrief 8 juli 2014

Barst!

Ken je die reclame van een steen die vertraagd op je afvliegt en een afgrijselijke barst veroorzaakt? Ik had de chauffeur uit die reclame kunnen zijn, want vorige week was ik de pineut. Nog een wonder dat het de eerste keer was, met alle kilometers die ik door het land reis om een nog onontdekte brede school, IKC of gemeente te bezoeken. Of om te helpen een brandende kwestie ter plekke op te lossen.

Lees meer

'De brede school: Successen delen werkt!'

Overal in Nederland zijn brede scholen. De ontwikkeling van kinderen en het bieden van dagarrangementen zijn belangrijke argumenten voor het bundelen van krachten in een brede school. Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen jaren een stevige basis is gelegd voor deze vorm van samenwerking tussen scholen, opvang en andere organisaties rond de school. In veel gevallen is nog wel winst te behalen door gezamenlijke doelen te stellen, het activiteitenaanbod hierop af te stemmen en te werken aan een doorlopende leerlijn. Ook kunnen brede scholen leren van elkaar.

Lees meer

Verslag Masterclass Inzicht in Toezicht

{Breed} organiseerde op 6 juni 2014 een masterclass voor ambassadeurs, ‘Inzicht in Toezicht’. De Inspectie van het onderwijs en GGD GHOR Nederland waren hiervoor uitgenodigd en gingen met de ambassadeurs in gesprek over passend toezicht op integrale kindcentra. 

Lees meer

Congres Gezonde Brede School

{Breed} organiseert in samenwerking met de PO-Raad, NOC*NSF, NISB en KVLO op 1 oktober het Congres Gezonde Brede School. Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in én rond de school en de kinderopvang zorgen voor betere prestaties en een groter welzijn voor kinderen. Daar profiteert werkelijk iédereen van! De kinderen, hun ouders, de medewerkers en uiteindelijk de maatschappij als geheel. In een inspirerende omgeving laten congresdeelnemers zich informeren en zo veel mogelijk ook activeren naar een volgende stap in hun eigen dagelijkse praktijk.

Lees meer

Goed voorbeeld: Niekée in Roermond

Er zijn veel goede voorbeelden van brede scholen en integrale kindcentra in Nederland. Eens in de zoveel tijd beschrijft {Breed} een goed voorbeeld op haar website. Deze keer is dat Niekée, een facilitair onderwijs- en activiteitencentrum in Roermond. Niekee is een school voor middelbaar onderwijs.

Lees meer

Meer nieuws

- Inschrijving IKC-dag gesloten
- Ruimte-OK zet Leergang Samenwerken Kindcentrum door
- Nieuwe cao voor het primair onderwijs
- Meer ruimte voor vreemde talen op basisscholen
- Stapsgewijze harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

17 september 2014: Leergang Samenwerken Kindcentrum
26 september 2014: Landelijke IKC-dag in Utrecht
1 oktober 2014: Congres Gezonde Brede School
8 oktober 2014: Regiobijeenkomst overheveling buitenonderhoud
31 oktober 2014: Kinderopvang LIVE
11 november 2014: 'Naar andere schooltijden, en dan?'

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com