“Brede scholen hebben een spilfunctie in een wijk of dorp”

2 oktober 2014

Hij heeft zowel in het onderwijs als in de kinderopvang gewerkt. Daarnaast heeft hij ook de opleiding Directeur Brede School afgerond. Jean-Pierre van der Horst is in beide werelden thuis en weet goed de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs te leggen. Wij kijken met hem naar de lessen die beide van elkaar kunnen leren en naar de functie van de brede school.

Jean-Pierre van der Horst werkte 14 jaar in het onderwijs. De eerste zeven jaar stond hij voor de klas; daarna werkte hij zeven jaar als locatieleider op een basisschool. “Ik had het hier erg naar mijn zin. Desondanks begon het te kriebelen om toch eens iets anders te zien en mee te maken. Aan mij het initiatief om dat door te zetten!” Hij maakte de overstap naar de Kober groep, een organisatie voor kinderopvang in West-Brabant, waar hij eerst een jaar als unitmanager voor een wijk in Breda werkte. Nu bekleedt hij al 6 jaar de functie van regiomanager.

Opleiding Directeur Brede School
“De combinatie van school en kinderopvang leek mij helemaal fantastisch. Daarom heb ik afgelopen schooljaar de opleiding Directeur Brede School gevolgd. Ik zie een grote toekomst voor de brede school, en hoop hier een actieve rol in te spelen.” De opleiding is een combinatie van Magistrum en Avans Plus en bestaat nu 3 jaar. “Het leuke van de opleiding was dat wij met een kleine groep waren en een goede mix vormden. Onze groep bestond uit vier directeuren uit het onderwijs, en vier managers in de kinderopvang. Buiten de theoretische kaders van de opleiding, was dit een unieke manier om van elkaar te leren, elkaars verhalen te horen en begrip voor elkaar te kweken.” Jean-Pierre heeft de opleiding dit jaar afgerond.

Van onderwijs naar kinderopvang

Jean-Pierre is, zoals hij zelf zegt, “opgegroeid in het onderwijs.” Die ervaring was dan ook erg waardevol bij zijn overstap naar de kinderopvang. “In de kinderopvang heerst een bepaald beeld van het onderwijs, dat niet altijd terecht is. Ik kon daar door mijn ervaring bepaalde nuances in aanbrengen.” Zelf is hij ook met andere ogen naar het onderwijs gaan kijken. “Ik heb zelf een betere blik op het onderwijs gekregen vanuit de kinderopvang.” Hij beschouwt vooral de omgang met ouders als erg waardevol.“ Door mijn ervaring in het onderwijs weet ik wat ouders als klanten belangrijk vinden. Ik ken de belangen die ouders hechten aan een goede school en goede kinderopvang.”

Achter de schermen
Kinderopvangorganisaties zijn over het algemeen zakelijker ingesteld dan onderwijsinstellingen. Het onderwijs gaat ook de zakelijke kant op, maar dat gaat geleidelijker. “Kinderopvangcentra zijn ondernemend en richten hun pijlen op klantenbinding en bedrijfsmatige processen. Zij zijn al langere tijd gericht op marketing en pr. Het is goed dat dit ook achter de schermen in het onderwijs een rol gaat spelen. Aan de andere kant moet het onderwijs zeker niet te ver verzakelijken.” Hij voegt daaraan toe dat het voor scholen wel belangrijk is zich te onderscheiden in een krimpende markt. Kinderopvangcentra zijn zich al wat langer bewust van concurrentie, maar scholen zijn hier dus ook steeds meer mee bezig.

Spilfunctie voor brede school
Een belangrijk verschil tussen onderwijs en kinderopvang, is volgens Jean-Pierre dat scholen van oudsher diep geworteld zijn in een dorp of wijk, terwijl de kinderopvang er meer moeite voor moest doen om dezelfde wortels te creëren. De kinderopvang is anoniemer aanwezig. “Brede scholen hebben juist die spilfunctie in een wijk of dorp. Dat is zeker ook voor kinderen en ouders een kans. Alles wat met kinderen te maken heeft, speelt zich af in die brede school. Niet alleen opvang en onderwijs, maar ook bijvoorbeeld de bibliotheek of het consultatiebureau. Daarin zit de grote meerwaarde van een brede school.”

Toekomst

Met zijn achtergrond en vers afgeronde opleiding heeft Jean-Pierre genoeg ambities voor de toekomst. “Ik zou graag zelf een rol willen spelen binnen een IKC of brede school.” Bovendien ziet hij een aantal verbeterpunten in de organisatie van brede scholen, die vaak uit verschillende managementteams en geledingen bestaat. “Ik ben van mening dat een brede school of IKC het best af is met één leidinggevende, onder wie een aantal specialisten en coördinatoren vallen. Dit biedt meer kansen voor één pedagogische lijn en het moet de overdracht gemakkelijker maken. Dit schept zowel duidelijkheid voor ouders als voor kinderen.” Er is echter nog een lange weg te gaan. Dit komt deels door de geldende wetgeving en de financiële structuur. “Ik hoop wel dat voldoende scholen en organisaties het lef hebben te kiezen voor een dergelijke constructie. Dat zal vooral ouders en kinderen ten goede komen.”

Nieuw boekje

2 oktober 2014

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

2 oktober 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 oktober 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 oktober 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com